BASES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS DIRIGIDES A ORGANITZACIONS NO GOVERNAMENTALS PER AL DESENROTLLAMENT (ONGD)

La Diputació de València publica l’aprovació de las bases i convocatòria 2014 per a la concessió de subvencions destinandas al finançament de Programes i Projectes de Cooperació Internacional al Desenrotllament i de Sensibilització Social, dirigides a Organitzacions no Governamentals per al Desenrotllament (ONGD).
La data fins a la qual es podran presentar projectes finalitza el dia 26 de maig, inclusivament.
RESOLUCIÓ

XXXIX CERTAMEN PROVINCIAL DE BANDES DE MÚSICA DE VALÈNCIA

La Diputació de València convoca el XXXIX CERTAMEN PROVINCIAL DE BANDES DE MÚSICA DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA, en el que podran participar les bandes de música dependents de les societats musicals federades de la província de València.
El termini d’inscripció finalitza l’1 de desembre de 2014.
BASES I SOL·LICITUD

CONVOCATÒRIA PROPOSTES PLA AGRUPAR DE FORMACIÓ CONTÍNUA

La Diputació de València obri el termini per a la presentació de propostes de formació per al PLA AGRUPAT DE FORMACIÓ CONTÍNUA 2015. El termini comença l’1 de novembre de 2014 i finalitza el 24 de novembre de 2014.
BASES

BEQUES "LA DIPU T'EUROBECA"

La Diputació de València va convocar en 2014 la concessió de 50 beques, a realitzar en diferents destins de la Unió Europea, destinades a diplomats, llicenciats o graduats de la província de València.
Es publica anunci del Decret d'adjudicació.
BASES

CORRECCIÓ D'ERRORS
CORRECCIÓ D'ERRORS

ADJUDICACIÓ

SONA LA DIPU: EL REBOST. 2014-2015

La Diputació de València, a través de l’Àrea de Benestar Social, impulsa la cultura culinària dels nostres pobles per mitjà del programa SONA LA DIPU: EL REBOST.

El termini de presentació de sol.licituds finalitza el 10 de novembre de 2014.


Bases i sol·licitud

PLÀ D'ENJARDINAMENT 2014

La Diputació de València ha publicat la concessió d’ajudes del PLA D’ENJARDINAMENT 2014 als municipis de la província de València.
VEURE ACÍ

PLA EQUIPAMENT ESPORTIU 2014

La Diputació de València obri al convocatòria per a la concessió de subvencions als ajuntaments de la província per al PLA D’EQUIPAMENT ESPORTIU 2014.
TERMINI DE JUSTIFICACIÓ AMPLIAT FINS EL 15 DE DESEMBRE DE 2014.
BASES I SOL·LICITUD

RECTIFICACIÓ

RESOLUCIÓ

PLA D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EQUIPS DE CALEFACCIÓ

La Diputació de València obri el termini per a la sol·licitud de subvencions per a l’adquisició d’equips de combustió de biomassa, cremadors, sitges i captadors solars per part dels ajuntaments de la província de València.
Ampliat el  termini de presentació de sol·licituds fins el 15 de desembre de 2014.
BASES

MODIFICACIÓ

PLA D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN TECNOLOGIA LED

La Diputació de València obri el termini per a la sol·licitud d’ajudes per part dels ajuntaments de la província de València per a l’adquisició d’articles en tecnologia LED per als seus edificis públics.
El termini de presentació de sol·licituds és fins al 28 de novembre de 2014.
BASES

 

PLA D’OCUPACIÓ CONJUNT DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES VALENCIANES 2014


La Diputació de València participa activament amb la Conselleria d’Economia, Indústria, Turisme i Ocupació en la gestió del PLA D’OCUPACIÓ CONJUNT 2014 i es procedix a convocar un programa d’ajudes al foment de l’ocupació dirigit a les entitats locals i els seus organismes autònoms dependents , pertanyents al seu àmbit territorial que, al seu torn, instrumenten programes de contractació per a l’execució d’obres o servicis d’interés general o social.
 

BASES
 

Imatge tornar enrere