BASES PROGRAMA “LA DIPU ET BECA” 2013

 Publicades en el BOP núm. 94 del 23-IV-2013 les bases per a la concessió de beques de formació en el marc del programa de pràctiques formatives de la Diputació de València “La Dipu Et Beca”.

Els beneficiaris són els municipis i entitats locals menors de la província de València, que disposen de 10 dies naturals per a adherir-se al pla.

Com a destinataris, els estudiants majors de 18 anys de la província de València que cursen algun dels estudis oficials indicats en les bases i la sol·licitud de les quals presentaran no més tard del 24 de maig de 2013 en l’ajuntament on vullguen realitzar la pràctica.

CONVOCATÒRIA DE PROGRAMES D’ACTIVITATS PER A MAJORS I FORMACIÓ DE LA DONA 2013

 El dia 8 d’abril de 2013 s’han publicat en el Butlletí Oficial de la Província les bases reguladores de la convocatòria per a la realització dels programes d’activitats per als nostres majors i de formació de la dona destinades als municipis de la província de València, per a l’any 2013,

El termini per a la presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals a partir de la data de publicació en el Butlletí Oficial de la Província (BOP nº82, 08-04-2013).

BASES DE CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN MATÈRIA DE CULTURA 2013 (PROJECTES CULTURALS SINGULARS)

 Estes bases s’han publicat en el BOP núm. 78 del 3 d’abril de 2013 i van dirigides a ajuntaments de la província de València amb una població entre 20.000 i 100.000 habitants, per a la realització d’activitats culturals que siguen considerades projectes culturals singulars.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 30 dies naturals, comptats a partir de l’endemà de la publicació de les presents bases en el Butlletí Oficial de la Província de València.

PROCEDIMENT OBERT PER A CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE ROBA DE TREBALL PER AL PERSONAL PROFESSIONAL DEL CONSORCI

El Consorci Provincial de Bombers de València convoca la licitació en procediment obert per a la contractació del subministrament de pantalons de treball, polos de mànega llarga i polos de mànega curta per al personal professional del consorci.
OBTENCIÓ DE DOCUMENTACIÓ I INFORMACIÓ:
-Camí de Moncada, 24. 46009 València.
-Telèfon: 963469837 Fax: 963469800
-Correu electrònic: bdiana@bombers.dva.gva.es
- www.bombers.dva.gva.es
Data límit de presentació: durant els 15 dies naturals següents a la data de publicació del present anunci en BOP (15/03/2013)

PROCEDIMENT OBERT PER A CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE 60 ESPATLERES I 60 PULMOAUTOMÀTICS

 El Consorci Provincial de Bombers de València convoca la licitació en procediment obert per a la contractació del subministrament de 60 espatleres i 60 pulmoautomàtics.

Obtenció de documentació en informació:

-Camí de Moncada, 9 46009 València.

-Telèfon: 963469837 Fax: 963469800

-Correu electrònic: bdiana@bombers.dva.gva.es

CAMPANYES DE DESRATITZACIÓ, DESINSECTACIÓ I DESINFECCIÓ; PREVENCIÓ I CONTROL DE LEGIONEL·LOSI; I CONTROL DE VECTORS

  S’han aprovat les bases que regixen la concessió de subvencions a Ajuntaments i Entitats Locals d’àmbit territorial inferior al municipal (El Mareny, El Perelló, i La Barraca d'Aigües Vives) de la província de València per a la realització de les campanyes de:

- Desratització, desinsectació i desinfecció en edificis municipals i clavegueram.

- Prevenció i control de la legionel·losi.

- Control de vectors (mosques i mosquits).

Imatge tornar enrere