TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS PER A AJUDES ECONÒMIQUES ALS DESHOSPITALITZATS DELS ESTABLIMENTS PSIQUIÀTRICS PROVINCIALS I IMPORT DELS GASTOS PERSONALS 2014


El termini de presentació de sol·licituds, corresponents a l’exercici 2014, serà de 15 dies a comptar del següent al de la publicació de la present resolució en el Butlletí Oficial de la Província (BOP NÚM. 260, 1/11/2013).

BECA DE PRÀCTIQUES D’INVESTIGACIÓ PER AL MUSEU TAURÍ

La Diputació de València concedix una beca de pràctiques i investigació a desenrotllar en el Museu Taurí. El termini de presentació de sol·licituds serà de 30 dies naturals a partir de l’endemà a la publicació en el Butlletí Oficial de la Província. (BOP núm. 252, 23/10/2013).

 

CONVOCATÒRIA BOSSES D’ESTUDIS PER ALS SEUS EMPLEATS PÚBLICS 2013/2014

El termini de presentació de sol·licituds serà de l al 30 de novembre 2013.
El model específic de sol·licitud pot ser descarregat de la web de la Diputació (http://www.dival.es/va/servicio-personal/content/ayuda-de-estudios) entrant en la pestanya documentació i en impresos, o arreplegar-lo en el Registre General de la Diputació o en l’oficina d’atenció a l’usuari (Gestió de Personal).

PROCEDIMENT OBERT PER A L’ARRENDAMENT DE LA PLAÇA DE BOUS DE VALÈNCIA PER AL CIRC DE NADAL 2013-2014 (TRÀMIT D’URGÈNCIA)

Per a l’obtenció d’informació i documentació hauran de dirigir-se al Servici de Contractació i Subministraments. Plaça de Manises, 3, baix.

PLA D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EDIFICIS MUNICIPALS

S’amplia el termini de presentació de justificants fins al 15 de desembre de 2013.

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER L’OBTENCIÓ O MANTENIMENT DE CERTIFICACIONS EN PLATGES

El Patronat Provincial de Turisme de la Diputació de València, “València, Terra i Mar” convoca les ajudes que s’indiquen d’acord amb les bases publicades en el BOP núm. 194 de 16-VIII-2013.

PROCEDIMENT OBERT CONTRACTACIÓ D’INSTRUMENTS MUSICALS PER A LES SOCIETATS MUSICALS DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA. ANUALITAT 2013.

DOCUMENTACIÓ I INFORMACIÓ:
-Servici de Contractació i Subministraments. Plaça de Manises, 3, baix. 46003 València.
Pàgina Web: https://www.contratacion.gva.es
El termini de presentació finalitza a les 13 hores del dia 23 d'octubre de 2013.

CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE CONSUMIBLES INFORMÀTICS ORIGINALS PER A LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

La Diputació de València anuncia el procediment obert per a la contractació del subministrament de consumibles informàtics originals per a la Diputació de València.

Imatge tornar enrere