PROCEDIMENT OBERT PER A CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE ROBA DE TREBALL PER AL PERSONAL PROFESSIONAL DEL CONSORCI

El Consorci Provincial de Bombers de València convoca la licitació en procediment obert per a la contractació del subministrament de pantalons de treball, polos de mànega llarga i polos de mànega curta per al personal professional del consorci.
OBTENCIÓ DE DOCUMENTACIÓ I INFORMACIÓ:
-Camí de Moncada, 24. 46009 València.
-Telèfon: 963469837 Fax: 963469800
-Correu electrònic: bdiana@bombers.dva.gva.es
- www.bombers.dva.gva.es
Data límit de presentació: durant els 15 dies naturals següents a la data de publicació del present anunci en BOP (15/03/2013)

PROCEDIMENT OBERT PER A CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE 60 ESPATLERES I 60 PULMOAUTOMÀTICS

 El Consorci Provincial de Bombers de València convoca la licitació en procediment obert per a la contractació del subministrament de 60 espatleres i 60 pulmoautomàtics.

Obtenció de documentació en informació:

-Camí de Moncada, 9 46009 València.

-Telèfon: 963469837 Fax: 963469800

-Correu electrònic: bdiana@bombers.dva.gva.es

CAMPANYES DE DESRATITZACIÓ, DESINSECTACIÓ I DESINFECCIÓ; PREVENCIÓ I CONTROL DE LEGIONEL·LOSI; I CONTROL DE VECTORS

  S’han aprovat les bases que regixen la concessió de subvencions a Ajuntaments i Entitats Locals d’àmbit territorial inferior al municipal (El Mareny, El Perelló, i La Barraca d'Aigües Vives) de la província de València per a la realització de les campanyes de:

- Desratització, desinsectació i desinfecció en edificis municipals i clavegueram.

- Prevenció i control de la legionel·losi.

- Control de vectors (mosques i mosquits).

PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENTITATS LOCALS. CONVENI DIPUTACIÓ DE VALENCIA-UNIVERSITAT DE VALÈNCIA-ADEIT

 Creades amb l’objectiu de promoure la realització de pràctiques formatives externes pels estudiants de la Universitat de València en Entitats Locals de la Província de València i en la pròpia Diputació.

PREMIS “ALFONS EL MAGNÀNIM 2013”

 -Entrega de Premis: Dimarts, 12 de Novembre de 2013 a les 19:30h en el Saló Alfons el Magnànim.

"RETROBEM LA NOSTRA MÚSICA" XXXIV EDICIÓ: BASES ENTREGA GRATUÏTA INSTRUMENTS MUSICALS 2013-2014

 Aprovades per la Junta de Govern de la Diputació de València , celebrada el dia 24 de gener de 2013, les Bases de la convocatòria per a l’entrega gratuïta d’instumentos musicals a les bandes de música i corals de la província de València  per al període 2013-2014 (RETROBEM LA NOSTRA MÚSICA XXXIV Edició). Queden exposades al públic, als efectes de presentació, per part dels interessats, de possibles reclamacions i/o suggeriments, durant un termini de 30 dies naturals podent-se consultar les mateixes en el Servici de Cultura de la Corporació (Plaça de Manises, 4-3r pis), en hores d’oficina ( de 9 a 14 hores). En el bé entés que, transcorregut el dit termini sense presentar alguna reclamació, es consideraran definitivament aprovades.

Imatge tornar enrere