Convocatòria de subvencions per a l'adquisició d'instruments musicals per a agrupacions musicals 2020

Podran acollir-se a aquesta campanya les entitats amb domicili social a la província de València que complisquen els requisits establits.

Termini de presentació: fins al 29 de juny del 2020

Convocatòria de subvencions a activitats culturals d'entitats sense ànim de lucre: projectes generals de música antiga i clàssica d'orquestra, de cambra i de piano

Podran acollir-se a aquestes ajudes les entitats sense ànim de lucre amb domicili social a la província de València.

Termini de presentació: fins al 29 de juny del 2020

Convocatòria de subvencions per a entitats locals: per a museus i col·leccions etnogràfiques Xarxa de Museus Etnològics Locals

Poder ser beneficiaris els ajuntaments de la província de València i els consorcis que tinguen un museu etnològic o una col·lecció museogràfica permanent reconeguts, o que hagen presentat la sol·licitud de reconeixement.

Termini de presentació: fins al 29 de juny de 2020

Convocatòria de subvencions a entitats culturals 2020

Podran acollir-se a aquestes ajudes totes les associacions de caràcter bàsicament cultural (que promoguen activitats de suport, foment i difusió de la cultura, i de la llengua i el patrimoni valencians) que no tinguen ànim de lucre.

Termini de presentació: fins al 29 de juny del 2020

Pla d'Inversions 2020-2021

Podran ser beneficiaris d'aquesta convocatòria tots els municipis de menys de 50.000 habitants, les entitats locals menors i les mancomunitats de municipis jurídicament constituïdes de la província de València.

BOP de dimarts 2 de juny de 2020 (vore anunci)

Pla de Suport Econòmic a les Mancomunitats (PMAN) 2020

Podran ser beneficiaris d'aquesta convocatòria les mancomunitats de municipis jurídicament constituïdes de la província de València.

El termini per a la presentació de sol·licituds finalitza el 22 de juny de 2020.

Convocatoria per a la concessió de subvencions a societats musicals «Excel·lent, música de banda 2020»

El BOP núm. 103, d'1 de juny, publica la convocatòria de subvencions «Excel·lent, música de banda 2020», destinada a societats musicals.

El termini de presentació de sol·licituds és des del 2 fins al 22 de juny de 2020.

Nous terminis per a la justificació de les convocatòries del Servei de Medi Ambient

Amb el reinici, l'1 de juny del 2020, dels terminis administratius suspesos durant l'estat d'alarma, queda modificada la data de justificació de les convocatòries següents del Servei de Medi Ambient. S'amplien els terminis en la mateixa quantitat de dies en què van estar suspesos.

Gira Comarcal Escalante 2020

A causa de l'estat d'alarma i fins que finalitze, s'ha ajornat l’obertura del termini per a presentar sol·licituds de participació en la Gira Comarcal de l’Escalante 2020, que enguany es durà a terme amb l’espectacle de dansa Pi.

Provisió temporal del lloc de treball de viceinterventor/a en la Diputació de València

Provisió temporal en comissió de serveis del lloc de treball de viceinterventor/a, incardinat en el centre Intervenció de la Diputació de València

Sol·licitud amb instància general a través de la Seu Electrònica (accés ací)

Imatge tornar enrere