Subvencions a les entitats locals amb destinació al sosteniment dels serveis socials generals 2020

Subvencions nominatives a les entitats locals de la província de València amb destinació al sosteniment dels serveis socials generals 2020, programes de prestacions socials bàsiques.

Esta línia de subvenció nominativa està pendent de la comunicació a la Base de Dades Nacional de Subvencions.

Comissió de servicis del lloc de treball de viceinterventor/a de la Diputació de València

Provisió temporal en comissió de servicis del lloc de treball de viceinterventor/a, incardinat en el centre Intervenció de la Diputació de València.

Anunci de Divalterra SA sobre la convocatòria de tres processos selectius per a la cobertura temporal d’un lloc de programador-administrador de sistemes, un de programador i un de programador web

Des de hui es poden consultar les bases completes d’estes tres convocatòries i els terminis de presentació de les sol·licituds de participació en el Portal d’Ocupació de l’empresa (www.divalterra.es).

València, 17 de juny de 2020. El director gerent, Antonio Mas Atienza.

Segon període de recaptació voluntari

Publicat en el BOP de dimarts 30 de juny de 2020 (vore anunci)

Convocatòria del Premi Alfons Roig a la Trajectòria Artística 2020

Publicada en el BOP de dimarts 23 de juny de 2020 (vore anunci)

Subvencions per al finançament dels programes juvenils 2020

Destinades a les associacions juvenils de la província.

BOP divendres 19 de juny de 2020 (vore anunci)

Subvencions per a accions de promoció turística encaminades a contrarestar els efectes negatius de la COVID-19

Destinades a mancomunitats i associacions de municipis de la província.

Termini de presentació de sol licituds: pendent de la publicació del present extracte en el Butlletí Oficial de la Província.

BOP divendres 19 de juny de 2020 (vore anunci)

Imatge tornar enrere