Concessió d'ajudes econòmiques en el Programa Gestió Forestal Sostenible

Concessió d'ajudes econòmiques incloses en el Programa Gestió Forestal Sostenible destinades a ajuntaments per a l'exercici 2019

BOP de dimecres 22 de gener de 2020 (vore anunci)

Les Arts Volant, D’Arrel, Escena Erasmus

Anunci per a participar en les activitats culturals de l’Àrea de Cultura 2020: Les Arts Volant, D’Arrel, Escena Erasmus

Concessió de BEQUES DE L'ÀREA DE CULTURA 2020

Llista de persones beneficiàries, a qui s'adjudiquen les beques de l'Àrea de Cultura de la Diputació de València 2020.

BOP de dimarts 21 de gener de 2020 (veure anunci)

Convocatòria de provisió amb caràcter interí del lloc de secretaria-intervenció amb seu a Casas Altas

La diputada delegada d'Assessorament Municipal, Assistència i Defensa en Juí, Promoció Econòmica, Ocupació i Beques, per Decret de 17 de gener de 2020, resol aprovar la relació provisional d'aspirants admesos i exclosos a les proves selectives, així com la data i el lloc de començament d'estes: dia 28 de gener a les 9:00 h, en la Diputació Provincial de València, c/ Hug de Montcada, aula núm. 1.

 

Ampliació del termini d’inscripció del 44 Certamen de Bandes de la Diputació de València

La data queda prorrogada fins al 23 de gener de 2020 (veure adjunt)

BOP de 20 de gener de 2020 (veure anunci)

Adjudicació beques del programa beques de formació per a joves postgraduats i de formació professional

Llistes definitives i adjudicació de les beques del programa beques de formació per a joves postgraduats i de formació professional en les àrees de Projectes Europeus i Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació. 

BOP dimecres 15 de gener de 2020 (veure anunci)

DIVALTERRA: Convocatòria de 4 processos de selecció per a la contractació de 49 persones

Cobertura de 41 llocs d'especialista de brigades forestals, 6 llocs de conductor de brigades forestals, 1 lloc d'auditor intern i 1 lloc de tècnic econòmic financer

BOP de dijous 26 de desembre del 2019 (veure anunci)

Pla de millora d'espais educatius 2019

BOP dijous 16 de gener de 2020 (veure anunci)

Imatge tornar enrere