Campanyes anuals

CAMPANYES ANUALS

 

El servei anual de neteja consta de quatre campanyes.

 

Campanya de primavera: de l’1 de març al 31 de maig

     Consisteix en la realització de treballs de neteja en profunditat, en aquests mesos, amb volteig i aireig de la capa d’arena per a impedir el desenvolupament de fongs i bacteris, i per a recollir els residus més enterrats. També es treballa en el rasant i en l’anivellació de la platja per a eliminar els escalons i suavitzar els pendents. És el treball més important perquè les platges estiguen en condicions òptimes a l’estiu.

 

Campanya d’estiu: de l’1 de juny al 30 de setembre

    La rasclada de l’arena és més superficial i es recullen els residus generats pels usuaris: papers, plàstics, burilles, etc., com també restes vegetals, pilotes de posidònia, meduses, etc., que es troben depositats en la vora a causa de la plenamar. Cal destacar el dia 24 de juny, la nit de Sant Joan, ja que, a causa de la gran afluència de gent a les platges, es genera una gran quantitat de residus que, juntament amb les restes de les fogueres, cal retirar el més ràpidament possible per tal de deixar l’arena neta.

 

    Les passades de neteja són més ràpides i se centren en la neteja i el manteniment de les platges, i, en algunes d’aquestes, es duen a terme tots els dies de juliol i d’agost per a tindre-les en condicions d’ús òptimes.

 

Campanya de tardor: mes de novembre

    Aquesta campanya es desenvolupa per a recollir els residus que generen els temporals. D’aquesta manera, les platges queden en condicions òptimes fins al març.

 

Campanya de Taller: mesos d’octubre, gener i febrer

    En aquesta època es fan actuacions de reparació i manteniment de tractors i maquinària en el taller.

 

    Les màquines es desmunten, s’inspeccionen, i s’avalua el treball en cadascuna d’elles perquè queden en condicions òptimes per a la temporada següent.

 

    Els treballs habituals són:

  • Rascada, tractaments neutralitzadors d’òxid, capa d’emprimació i, finalment, pintura marina;
  • Desmuntatge i substitució de malles, de corrons, de rodaments, de molinets, de pues, etc.;
  • Revisió de les corrioles, de les corretges, dels tubs flexibles del fre, del sistema hidràulic i elèctric, etc.

   

    Pel que fa als tractors, se’ls fa una revisió general i un manteniment amb canvis d’oli, de filtres, etc., reparació d’avaries i substitució de les peces desbaratades, etc.

Imatge tornar enrere