Fase de sol·licitud 2018

 

Imagen

SUBVENCIÓ PER A LA GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE 2018 

Convocatòria

(BOP nº 110, 08/06/2018)

 

 

 

 

FASE DE SOL·LICITUD

 

     El termini de presentació de sol·licituds serà fins al dia 06/07/2018. Les sol·licituds es tramitaran exclusivament per mitjà de la plataforma telemàtica “carpeta ajuntament”, www.dival.es, vista Ajuntament.
 
Tipos solicitudes:
 

1. MODALITAT A: Actuacions en matèria de Gestió Forestal

  • Municipis de menys de 20.000 habitans i amb més de 25 ha. de superfície forestal municipal.
  • Els municipis que poden realitzar les sol·licituts tenen la següent: Assignació presupostària A.

2. MODALITAT B:  Actuacions en matèria de Prevenció d’Incendis Forestals

 

Documentació necessària per a realitzar la sol·licitud:

  • Certificat de l'acord de sol·licitud Model II.A. 
  • Declaració responsable de no estar incurs en prohibicions per a ser beneficiari Model II.B. 
  • Certificat acreditant la concessió, o no, d'altres ajudes Model II.C. 
  • Certificat acreditant que les sol·licituds de tipus A.2. i/o B.2 són inversions reals. Model II.D
  • Certificats d'estar al corrent dels pagaments en l'Agència Tributària  i la Seguretat Social o marcar la casella per a autoritzar a realitzar la comprovació corresponent.

 

 

 

Imatge tornar enrere