Funcions

Prevenció d'incendis forestals

La Diputació Provincial compta amb les brigades forestals.

Les brigades forestals de la Diputació estan compostes de 511 Brigadistes dividits en 73 brigades distribuïts per la totalitat de la massa forestal de la província.

La Diputació Provincial ha sigut des dels anys 60 pionera en la prevenció d'incendis forestals i continua any rere any apostant en esta direcció. El 2006 este esforç económic es va materialitzar en un total de 8.447.511 €.

 

Manteniment i neteja de platges

En el camp de la neteja i manteniment del litoral valencià, la Diputació Provincial també és pionera per raó d'haver creat a principi dels 70 la Secció de Neteja de Platges.

En l'actualitat presta servici a 14 municipis costaners de la província i ha netejat el 2005 un total de mes de 800.000 m2.

 

Impuls i implantació de l'Agenda 21 local en els municipis de la província

La Diputació de València porta invertits un total de 855.221 euros en ajudes en un total de 61 municipios per a la implantació d'Agendes 21 locals. Per mitjà d'esta ferramenta es pretén implantar el vessant de la sostenibilitat en la presa de decisions municipals.

 

La Xarxa de Municipis Valencians cap a la Sostenibilitat

L'any 2.000, la Diputació de València creà la Xarxa de Municipis Valencians Cap a la Sostenibilitat. L'objetiu de la Xarxa és, bàsicament, l'intercanvi d'experiències entre els municipis de la província de València que tenen previst o estan en ple procés de preparació i implantació de l'Agenda 21 local, així com l'obtenció d'ajudes per a aconseguir eixe objetiu.

En l'actualitat la Xarxa compta com a associats 183 entitats locals i 35 organitzacions.

 

Establiment d'un Sistema d'Informació Geográfica en què s'integre tota la informació ambiental existent en este servici i en altres organismes

 

Recuperació Ambiental d'Espais Degradats

Este programa té com a objetiu la millora ambiental d'espais que pel seu estat de degradació ambiental no podien ser utilitzats pels ciutadans. En l'actualitat un total de 37 municipis de la província de València s'han beneficiat d'este programa. La Diputació finança fins al 85% del cost de les obres.

 

Pla d'Enjardinamient

El Servici de Medi Ambient de la Diputació de València està executant el programa del Pla dEnjardinamient des de 1997. Este programa té com a finalitat principal prestar assessorament técnic i ajudes econòmiques a tots els municipis de la província per a la millora de les zones verds municipals.

 

Eliminació de Riscos Geològics

La Diputació de València, amb un caràcter pioner en l'Administració local, va crear el 1989, dins del Servici de Medi Ambient, un programa d'ajuda als municipis per a la minimització i eliminació de riscos geològics, entenent per tals els fenòmens de col·lapses del sòl, lliscaments de vessants en totes les seues formes, caigudes de blocs, etc., que afecten tant la població per la inseguretat com els municipis per frenar el seu desenvolupament. En l'actualitat ja s'ha actuat en mes de 45 municipis de la nostra província, la qual cosa ha suposat un inversió de la Diputació Provincial de 5.920.620 euros. L'objectiu principal del programa és la millora de la seguretat ciutadana mitjançant l'eliminació dels riscos geològics que poden causar danys a persones, vivendes i inclús poden generar problemes en les calçades. Per mitjà d'estes actuacions també s'aconseguixen altres objectius com són:

- La retenció de l'erosió del terreny

- Recuperació d'espais que no tenien ús per problemes de seguritat

- La creació d'elements paisatgístics per mitjà de la regeneració de les zones erosionades

 

Supervisió de les empreses públiques GIRSA i EGEVA

El servici de Medi Ambient de la Diputació Provincial s'encarrega de la supervisió directa de l'empreses publiques Girsa i Egevasa.

L'empresa Girsa, creada el 1993 per la Diputació de València amb l'objetiu d'oferir solucions als ajuntaments en l'arreplega, emmagatxemament i tractament de qualsevol tipus de residus.

Per la seua banda, Egevasa, fundada en 1990, té per objetiu donar solucions als problemes relacionats amb el cicle hidràulic dels municipis de la Província de València.

El fi últim d'EGEVASA és garantir a tots els municipis amb què treballa que obtinguen una bona gestió hidràulica i aprofitar els recursos disponibles per a conduir-los fins al ciutadà i oferir-li un servici de qualitat.

 

Nous projectes europeus. Èxits del Servici de Medi Ambient

El Servici de Medi ambient de la Diputació provincial realitzà el 2003 una auditoria ambiental de la situació de l'ens provincial, després dels resultats de la qual es començà a solucionar i gestionar correctament distints problemes ambientals.

Després d'este estudi es va decidir implantar un sistema de gestió ambiental i es materialitzà en la Secció de Neteja de Platges, activitat de gran incidència ambiental. Després de dos anys de treballs, la Secció de Neteja de Platges ha aconseguit implantar un sistema de gestió ambiental segons la norma internacional UNE-EN-ISO 14001:2004. Esta certificació ha sigut atorgada per l'institut Tecnològic AIDICO com a entidad certificadora segons l'ENAC ( Entitat Nacional d'Acreditació).

Des del Servici de Medi ambient, a fi d'anar implantat el model de desenvolupament sostenible en la política de la Diputació Provincial, ha dissenyat un model per a promoure, entre les empreses que opten a concursos públics, la implantació de sistemes de gestió ambiental, de manera que els que ja els hagen implantat disponga d'una sèrie de punts addicionals per a optar a les obres d'este ens provincial.

 

Programes europeus

El Servici de Medi ambient de la Diputació de València ha participat en els programes europeus Life i Leonardo.

 

Programa LIFE

Durant l'any 2003, es va presentar el projecte Ecopurin dins del marc del programa Life medi ambient.( Convocatòria 2003-2004). Durant l'any 2004 es presentà el projecte Ecodiptera (convocatòria 2004-2005). Este projecte fou acceptat per la Unió Europea per al seu finançament el 28 de septembre de 2005. Esta és la primera ocasió que la Diputació Provincial aconseguix finançament d'este programa europeu. Esta administració ha sigut una de les 16 de tota Espanya en obtindre este reconoeixement després de ser seleccionades per al seu finançament.

Programa Leonardo

D'altra banda, la Diputació Provincial presentà tant el 2004 com el 2005 dos projectes per a l'obtenció de finançament per mitjà del programa europeu de formació Leonardo da Vinci per als seus brigades forestals.

Imatge tornar enrere