Objectius, Tramitació i preu públic

 

OBJECTIUS, TRAMITACIÓ I PREU PÚBLIC

 

    La Secció de Platges i Jardineria porta a terme, anualment, la Campanya de Neteja de Platges als municipis de la província de València. Aquesta campanya té una durada aproximada de huit mesos i es duu a terme mitjançant la utilització de tractors amb les seues màquines netejadores de platges. Així doncs, l’objectiu d’aquest servei és la neteja, el manteniment i la conservació de les platges del litoral de la província de València, i garantir unes condicions higièniques i de seguretat adequades a l’ús recreatiu de les platges per part de la ciutadania.

 

     Aquest servei de neteja mecanitzada que presta la Diputació de València és clau, ja que molts municipis menuts no poden fer la neteja pels seus propis mitjans, i és fonamental per a obtindre els certificats de qualitat de les platges, com ara les banderes blaves, les certificacions Q de qualitat, la certificació UNE-EN ISO 9.001 i 14.001, etc.

 

    El servei de neteja de platges té un efecte positiu de caràcter social, atés que s’ha de tindre present que el manteniment de les platges en condicions òptimes és d’importància vital, no sols per als municipis costaners als quals prestem el servei, sinó també per a aquells municipis que, tot i no tindre platja, es troben ubicats en zones d’influència, la qual cosa suposa, per a tots ells, un element dinamitzador de la seua economia en períodes estivals. Per tot això, un estat deficient de conservació de les platges pot implicar conseqüències pèssimes en la campanya turística i produir una disminució considerable d’ingressos, com també la destrucció de nombrosos llocs de treball directament relacionats amb el sector terciari.

 

    La tramitació per a l’adhesió a la Campanya de Neteja de Platges és molt senzilla: el diputat del Servei de Medi Ambient envia una carta, al gener, a tots els municipis costaners de la província, instant-los a adherir-se al servei de neteja. Aquests, mitjançant la resolució d’alcaldia o l’aprovació pel Ple, manifesten l’acceptació de la proposta per a la prestació del servei.

 

    El preu públic de l’any 2018 és de 0,197 € per m2, més IVA (10%).

Imatge tornar enrere