Vehicle elèctric

Vehicle elèctric

La Diputació de València, dins del conjunt d’actuacions encaminades a la lluita contra el canvi climàtic, es planteja com a objectiu primordial garantir la qualitat de l'aire requerida per a assegurar la salut i la vida de la població i minimitzar els efectes negatius sobre el medi ambient.

 

Tenint en compte que la Diputació és la coordinadora territorial del Pacte de les Alcaldies pel Clima i l'Energia Sostenible, dins del qual s'inclou aquesta acció, i presta suport financer i tècnic per al desenvolupament dels compromisos que adquirisquen les entitats adherides, resulta necessari donar un pas més per a començar a implementar polítiques efectives que contribuïsquen a assolir els objectius de reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle en els municipis, eixos fonamentals de la lluita contra el canvi climàtic, ja que l’electrificació de les flotes municipals de vehicles és una de les mesures més efectives i amb major capacitat de sensibilització social.

 

Convocatòria de subvencions per a la compra de vehicles elèctrics i la instal·lació de punts de recàrrega durant l’exercici 2018:

 

Convocatòria de subvenció per a la compra de vehicles elèctrics i la instal·lació de punts de recarrega durant l'exercici 2019:

 

 

AVÍS SOBRE LA REPRESA DE TERMINIS SUSPESOS DURANT L'ESTAT D'ALARMA

 

Amb efectes des de l’1 de juny de 2020, es derogarà la disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, relativa a la suspensió de terminis administratius. Des d'eixa mateixa data, el còmput dels terminis que hagueren sigut suspesos es reprendrà, o es reiniciarà, si així s'haguera previst en una norma amb rang de llei aprovada durant la vigència de l'estat d'alarma i les seues pròrrogues.

 

Després de la represa dels terminis administratius suspesos durant l'estat d'alarma a partir de l’1 de juny de 2020, queda modificada la data de justificació d'estes ajudes, ampliant-se el termini en la mateixa quantitat de dies que es va mantindre en suspens.

 

Nova data de justificació: fins al 25/09/2020

 

 

AVÍS: ALTRES DOCUMENTS

Una vegada tancat el termini de sol·licitud i fins que s'inicie el període de justificació, en el cas que el beneficiari vulga realitzar alguna comunicació en relació amb la subvenció, s'obri un termini en què es poden aportar “Altres documents”.

L'obertura d'aquest termini es comunica mitjançant un avís automàtic.

No és obligatori presentar cap document en esta fase.

Quan s'hagen revisat les sol·licituds i en cas de ser necessari, s'enviarà un requeriment de manera individual, especificant els documents que deuen ser esmenats i el termini per a fer-ho.

Imatge tornar enrere