Calendari Ambiental Escolar

“Calendari Ambiental Escolar”

Projecte que s’integra dins d’una línia de treball orientada a sensibilitzar, conscienciar i motivar a la ciutadania, en este cas la població escolar, respecte de la necessitat de protegir el nostre medi i avançar en la consecució dels Objectius Ambientals de  Desenvolupament Sostenible.

Els ajuntaments interessats han de  convidar els col·legis del municipi a participar, mostrant des d’una vessant artística la visió del medi de l’alumnat de 4t, 5é i 6é de primària.  La participació està oberta a diverses formes d’expressió, incloent-hi dibuixos, poesies, composicions, cançons, vídeos... sempre que es presenten en format paper (A4) o en format Mp3, Mp4. La participació queda detallada en els document de Criteris Reguladors.

 

Amb els treballs seleccionats  es dissenya un Calendari Ambiental Escolar, en tamany mural, on es marquen els dies de major importància ambiental. Els treballs audiovisuals es vinculen a este mitjançant un codi QR, que permet la seua visualització. El calendari és en sí mateix una eina de sensibilització que facilita les referències ambientals en l’aula, per la qual cosa es reparteix en tots els col·legis de primària de la província. Totes les comarques de València estaran representades al calendari en almenys un treball. A més, que es dissenye amb treballs realitzats pel mateix alumnat, suposa un al·licient per a participar i per a informar-se al voltant de les diverses problemàtiques ambientals.  

En agraïment a la participació i en ànim a  motivar i reconèixer la iniciativa de l’alumnat  i fomentar amb la mateixa participació, l'aprenentatge en matèria de sostenibilitat i canvi climàtic, s’obsequia a l’alumnat de la següent manera:

  • Tot l’alumnat participant rebrà un diploma pel seu compromís amb el medi ambient i un embolcall reutilitzable, amb informació per a les famílies dels estalvis d’emissions que generem amb el seu ús.
  • Tots els treballs editats al calendari escolar, tindran un obsequi individual que consistirà en 3 entrades per al Bioparc València. Si es tracta d’un treball de grup, tindran un obsequi per al grup que consisteix en una visita guiada de tot el grup, acompanyats amb dos professors, al Bioparc València.
  • Un col·legi/comarca (elegit entre els que tenen el treball d’algun alumne editat al calendari) podrà seleccionar una jornada de les oferides per l’Àrea de medi ambient, consistent en tallers ambientals  (fografiaes i vídeos) pels diferents cursos participants.

La col·laboració es concreta de la següent manera:

  • L’Ajuntament informarà del concurs, criteris i terminis al/s Consell/s Escolar/s Municipal i, orientarà, si ho considera, als/les  alumnes mitjançant una xarrada amb la problemàtica ambiental local o global.
  • L’Ajuntament tramitarà la sol·licitud de participació dels col·legis interessats i l’entrega posterior dels treballs aportats per les escoles.
  • Diputació repartirà en tots els ajuntaments de la província un calendari mural per a cada una de les aules de 4t, 5é i 6é de primària i entregarà els diplomes, embolcalls i premis corresponents, si escau, als ajuntaments corresponents perquè facen l’entrega entre els participants.
  • Diputació comunicarà als ajuntaments el llistat de col·legis guanyadors del premi col·lectiu comarcal, que consisteix en una Jornada de Tallers Ambientals en un col·legi/comarca.  Els col·legis podrán elegir entre diverses temàtiques ambientals

 

La tramitació de l’Ajuntament es realitza en dos fases, ambdós mitjançant la carpeta Ajuntament- Àrea de Medi Ambient- altres tràmits- Calendari Ambiental Escolar.

1.- Fase de sol·licitud: activa  des del 16 de setembre fins el 21 d’octubre.

AMPLIAT fins al 25 d'octubre.

L’Ajuntament emplenarà i annexarà en termini la sol·licitud de participació dels col·legis interessats, amb la  firma corresponent i registre d’entrada.

2.- Fase d’entrega dels treballs: des del 28 d'octubre fins el 4 de novembre.

 

Els col·legis entregaran  a l’ajuntament els treballs seleccionats (10 màxim per col·legi) i el fitxer digital amb el nom i cognoms de tot l’alumnat participant.

L’ajuntament, mitjançant la Carpeta Ajuntament farà:

  • Un registre telemàtic d’eixida amb la relació de treballs  entregats (recordem que són 10 treballs màxim per cada escola participant). La mateixa relació inclourà les diferents escoles participants.
  • Adjuntarà l’arxiu informàtic/escola  amb la relació de tot l'alumnat que ha participat (en esta s'inclouen tots els participants, tinguen o no treball seleccionat). Este arxiui consistirà en una taula de excel. o ods. seguint el model adjunt.  No valdrà pdf ni word) 

Després remetrà els treballs físics juntament amb una còpia del registre telemàtic previ, especificant “CALENDARI AMBIENTAL”  a la següent adreça: Àrea de medi ambient de Diputació,  Av. Dr. Peset Aleixandre, 63 – 46009- València.

La Diputació registrarà telemàticament l’entrada física dels treballs.

 

Per a qualsevol consulta contacteu amb:

Ana Montilla. Tf 96 388 30 69

mediambient@dival.es

Imatge tornar enrere