Gestió Forestal Sostenible

Gestió Forestal Sostenible

Gestió Forestal Sostenible 

     El patrimoni forestal de la província de València afecta als serveis ambientals dels que gaudeix tota la població com ara la conservació dels recursos hidrològics, la protecció front avingudes, la conservació dels ecosistemes, la producció d’oxigen i l'eliminació de CO2 (un dels causants de l’efecte hivernacle).

     La gestió forestal sostenible és la millor opció per a la previndre i reduir els efectes dels incendis forestals, conservar el patrimoni natural i desenvolupar activitats econòmiques compatibles amb el medi ambient.
 

Subvenció per a la Gestió Forestal Sostenible 2017

Convocatòria

 

Subvenció per a la Gestió Forestal Sostenible 2018

(BOP nº 110, 08/06/2018)

 

Subvenció per a la Gestió Forestal Sostenible 2019

Convocatòria

(BOP núm. 113, 13/06/2019)

 

AVÍS SOBRE LA REPRESA DE TERMINIS SUSPESOS DURANT L'ESTAT D'ALARMA

 

Amb efectes des de l’1 de juny de 2020, es derogarà la disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, relativa a la suspensió de terminis administratius. Des d'eixa mateixa data, el còmput dels terminis que hagueren sigut suspesos es reprendrà, o es reiniciarà, si així s'haguera previst en una norma amb rang de llei aprovada durant la vigència de l'estat d'alarma i les seues pròrrogues.

 

Després de la represa dels terminis administratius suspesos durant l'estat d'alarma a partir de l’1 de juny de 2020, queda modificada la data de justificació d'estes ajudes, ampliant-se el termini en la mateixa quantitat de dies que es va mantindre en suspens.

 

Nova data de justificació: fins al 07/10/2020

 

 

 

AVÍS: ALTRES DOCUMENTS

Una vegada tancat el termini de sol·licitud i fins que sinicie el període de justificació, en el cas que el beneficiari vulga realitzar alguna comunicació en relació amb la subvenció, sobri un termini en què es poden aportar “Altres documents”.

Lobertura daquest termini es comunica mitjançant un avís automàtic.

No és obligatori presentar cap document en aquesta fase.

Quan shagen revisat les sol·licituds i en cas de ser necessari, senviarà un requeriment de manera individual, especificant els documents que deuen ser esmenats i el termini per a fer-ho.

 

 

Més informació: 96 388 30 61

 

 

VÍDEO DE GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE

 

Campanya STOP AL FOC

 

 

     

 

     Fullets divulgatius dissenyats per l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de València. Inclouen recomanacions i pautes de comportament explícites en relació amb l’edificació, el manteniment de les parcel·les i la cura de l’entorn per tal de reduir el risc d’incendis forestals, afavorir la reacció adequada i garantir l’auto-protecció en cas de perill, avançant-se així al sinistre.

Imatge tornar enrere