Sol·licitud de fullets i cartells

El Servei de Medi Ambient de la Diputació de València aposta per la creació i desenvolupament de Bancs de Terres a la província. Per això ha dissenyat un Pla de comunicació que servisca per a orientar els municipis que estiguen desenvolupant esta iniciativa.

 

Com a suport al Pla de comunicació, la Diputació de València ha elaborat fullets i cartells informatius que s’entregaran als ajuntaments prèvia petició, com també altres materials que estan disponibles en www.dival.es/medi-ambient.

 

Serà requisit disposar d’unes bases reguladores, reglament de funcionament o ordenança municipal del banc de terres degudament aprovada.

 

Les sol·licituds podran presentar-se durant tot l’any 2016 i s’atendran segons la data de recepció de la sol·licitud en el següent correu electrònic: bancsdeterres@dival.es, sempre que hi haja recursos disponibles.

 

El correu electrònic haurà de reflectir en l’assumpte «Fullets i cartells banc de terres de [nom del municipi]» i caldrà adjuntar-hi els fitxers següents:

 

1)   Sol·licitud.

 

2)   Text de les bases reguladores, reglament de funcionament o ordenança municipal del banc de terres degudament aprovada.

 

3)   Logotip de l’Ajuntament en format vectorial per a ser inclòs en els fullets i els cartells.

 

 

València, 21 de març del 2016.

Imatge tornar enrere