SUBVENCIONS PER A LA GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE 2019

SUBVENCIÓ PER A LA GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE 2019

Convocatòria

(BOP nº 113, 13/06/2019)

 

 

 

 

FASE DE SOL·LICITUD

 

     El termini de presentació de sol·licituds serà fins al dia 12 de juliol de 2019. Les sol·licituds es tramitaran exclusivament per mitjà de la plataforma telemàtica “carpeta ajuntament”, www.dival.es, vista Ajuntament.

 

Tipus de sol·licituds:

 

1. MODALITAT A: Actuacions en matèria de Gestió Forestal

  • Municipis de menys de 20.000 habitans i amb més de 25 ha. de superfície forestal municipal.
  • Els municipis que poden realitzar les sol·licituts tenen la següent: Assignació presupostària A.

2. MODALITAT B:  Actuacions en matèria de Prevenció d’Incendis Forestals

 

Documentació necessària per a realitzar la sol·licitud:

  • Certificat de l'acord de sol·licitud Model II.A
  • Declaració responsable de no estar incurs en prohibicions per a ser beneficiari Model II.B. 
  • Certificat acreditant la concessió, o no, d'altres ajudes Model II.C.
  • Certificat acreditant que les sol·licituds de tipus A.2. i/o B.2 són inversions reals. Model II.D
  • Certificats d'estar al corrent dels pagaments en l'Agència Tributària  i la Seguretat Social o marcar la casella per a autoritzar a realitzar la comprovació corresponent.

 

Imatge tornar enrere