"En la lluita actual, veig del costat feixista les forces obsoletes, i de l'altre costat el poble els immensos recursos creadors del qual donaran a Espanya un impuls que sorprendrà al món”.  

Aidez a l´Espagne (Ajudeu a Espanya), Joan Miró, 1937. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

 

 

 

 

En aquest portal web podras conéixer qui som, així com els eixos de gestió del departament de Memòria Històrica. Si vols accedir al contingut relacionat amb les diferents actuacions i  programes d'aquesta delegació entra en memoriahistorica.dival.es 

 

Aquesta delegació naix al setembre del 2015 amb una doble finalitat:

 

-  Fer efectius a la província de València, dins dels límits competencials de la Diputació, els principis de veritat, justícia i reparació reconeguts pel dret internacional vinculat als drets humans.

-  Afavorir el compliment de la Llei 52/2007, de 26 de desembre, per la qual es reconeixen i amplien drets i s’estableixen mesures en favor d’aquells que van patir persecució o violència durant la Guerra Civil i la dictadura, comunament coneguda com la Llei de Memòria Històrica; i de la Llei 14/2017, de 10 de novembre de la Generalitat, de memòria democràtica i per la convivència de la Comunitat Valenciana.

 

Per a la Diputació de València és molt important recordar no sols què va passar i com va passar, sinó també traure de l’oblit tots els ciutadans i les ciutadanes que es van oposar activament a aquell règim dictatorial i que, moltes vegades, en van patir la repressió. El nostre treball no busca per tant limitar-se a actuacions de condemna al franquisme, sinó que, a més, tracta de posar en valor i recuperar la Memòria, amb majúscules, d’aquests ciutadans i ciutadanes. Intentem que les nostres accions destinades a obtindre el compliment dels principis de veritat, justícia i reparació estiguen acompanyades sempre de la dignificació de les víctimes i dels seus familiars, i que aquests senten sempre al seu costat les institucions públiques, en el nostre cas, la Diputació de València.

 

Els pressuposts destinats per la Diputació a aquesta àrea des de la seua creació han sigut:

 

  • 2016:    356.000 euros
  • 2017:    696.000 euros
  • 2018:    832.000 euros
  • 2019:    836.000 euros
  • 2020: 1.166.000 euros
  • 2021: 1.106.300 euros

 

Així doncs, amb aquesta doble perspectiva i amb les seues disponibilitats pressupostàries i els seus recursos humans, la Delegació de Memòria Històrica posa en marxa una sèrie de programes i actuacions, combinant actuacions puntuals amb unes altres de més recorregut temporal.