Menudes Harmonies!

Menudes Harmonies!

 

El 20 de novembre se celebra el Dia Internacional dels Drets de la Infància i l'Adolescència, una fita determinada per l'Assemblea General de les Nacions Unides en la Convenció sobre els Drets de l'Infant de l'any 1989.

 

La Diputació de València va acordar promoure la celebració d'esta efemèride al ple de juliol de 2020, i així va nàixer Menudes Harmonies!, una acció divulgativa, lúdica i didàctica alhora, amb àmplia vocació de servei i que volem articular com una ferramenta per promocionar, assegurar, fonamentar i protegir els drets dels infants.

 

L'acció està conformada per una performance musical teatralitzada on dos personatges relaten deu drets fonamentals dels xiquets i les xiquetes, triats i extractats dels 54 articles de la Convenció sobre els Drets de l'Infant. Són deu cançons enllaçades i relacionades amb deu objectes explicats dins del desenvolupament de l'obra.

 

Hem triat com a icona en la qual fixar la nostra mirada a una dona excepcional, avançada al seu temps i que va establir les línies mestres de la Declaració de Ginebra de 1924, adoptada posteriorment per la Societat de Nacions, conformant la primera declaració de Drets dels Infants. Parlem d'Eglantyne Jebb, fundadora en 1919 de l'organització Save the Children.

 

La Diputació de València posa des d'ara en moviment els drets de la Infància i l'Adolescència, esperant que Menudes Harmonies! seduïsca el vostre cor, tal com ja ha fet amb el nostre. I és que un dret comporta una gran responsabilitat.

El 20 de noviembre se celebra el Día Internacional de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia, un hito determinado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en la Convención sobre los Derechos del Niño del año 1989.

 

La Diputació de València acordó promover la celebración de esta efeméride en el pleno de julio de 2020, y así nació Menudes Harmonies!, una acción divulgativa, lúdica y didáctica a la vez, con amplia vocación de servicio y que queremos articular como una herramienta para promocionar, asegurar, fundamentar y proteger los derechos de los niños.

 

La acción está conformada por una performance musical teatralizada donde dos personajes relatan diez derechos fundamentales de los niños y las niñas, elegidos y extraídos de los 54 artículos de la Convención sobre los Derechos del Niño. Son diez canciones enlazadas y relacionadas con diez objetos explicados dentro del desarrollo de la obra.

 

Hemos elegido como icono donde fijar nuestra mirada a una mujer excepcional, avanzada a su tiempo y que estableció las líneas maestras de la Declaración de Ginebra de 1924, adoptada posteriormente por la Sociedad de Naciones, conformando la primera declaración de Derechos de los Niños. Hablamos de Eglantyne Jebb, fundadora en 1919 de la organización Save the Children.

 

La Diputació de València pone desde este momento en movimiento los derechos de la Infancia y la Adolescencia, esperando que Menudes Harmonies! seduzca vuestro corazón, tal y como ya ha hecho con el nuestro. Y es que un derecho comporta una gran responsabilidad.

   

 

 

 

FITXA ARTÌSTICA:

Saray Garcia García, soprano.

Pasqual Andreu Navarro, tenor.

Hugo Chinesta, supervisió musical.

Manuel Andrés Zarapico, guionista.

 

FITXA TÈCNICA:

Cristian Bonet Mena, sonorització i muntatge.

SOLRIMA, dissenys i material escènic.

RED NASSAU SL, mascaretes personalitzades.

Andrea Indumentaria Valenciana, indumentarista.

Imatge tornar enrere