Funcions de la Unitat de Normalització Lingüística

Tenim tres camps d’actuació principal:

 

1. TRADUCCIÓ I CORRECCIÓ

a) de la documentació administrativa de la Diputació de València

b) de les publicacions de la Diputació de València

c) de plantilles de documents dels ajuntaments

 

2. DOCÈNCIA I ASSESSORAMENT LINGÜÍSTIC

a) Creació de materials i impartició de cursos de valencià de nivell: oral, elemental, mitjà i mitjà en línia, superior i llenguatge administratiu

b) Creació de materials i impartició de cursos de llenguatge d’especialitat: taller de documents administratius, elaboració d’informes i eines TIC

c) Atenció de consultes lingüístiques i de normativa legal

 

3. ASSISTÈNCIA TÈCNICA ALS AJUNTAMENTS

a) Creació de materials de promoció del valencià

b) Formació especialitzada, traducció i correcció de documentació administrativa

Imatge tornar enrere