Vols fer exercicis?

I. PRÀCTIQUES VARIADES PER A MILLORAR LES TEUES HABILITATS LINGÜÍSTIQUES

Adequades per a nivells avançats (B2, C1 i C2)

 

II. PROPOSTES DE PRÀCTIQUES

Notícies, cites, dites, exercicis i entreniment. Nivells avançats (B2, C1 i C2)

 

III. RELACIONA, CLASSIFICA, REPASSA, AMPLIA EL VOCABULARI

Exercicis adequats per a nivells d'iniciació (A2 i B1)

 

IV. CULTURA I DIVERTIMENT

 

V. RECURSOS EN INTERNET

______________________________________________________________________________________________________________

 

I. PRÀCTIQUES VARIADES PER A MILLORAR LES TEUES HABILITATS LINGÜÍSTIQUES

Adequades per a nivells avançats (B2, C1 i C2)

 

Pràctiques 1

En estes pràctiques hauràs de consultar, corregir, repassar, completar, triar, buscar errors i treballar els registres lingüístics a fi de millorar les teues habilitats.

Exercicis (PDF)

Solucionari (PDF)

 

Pràctiques 2

Estes pràctiques variades et permetran millorar les teues habilitats lingüístiques.

Exercicis (PDF)

Solucionari (PDF)

 

Pràctiques 3

93 exercicis per a practicar i millorar el teu nivell de llengua.

Exercicis (PDF)

Solucionari (PDF)

 

Pràctiques 4

Estes pràctiques variades t'ajudaran a millorar les teues habilitats lingüístiques.

Exercicis (PDF)

Solucionari (PDF)

 

Pràctiques 5

Conté 126 exercicis de tipologia diversa per a millorar les teues habilitats lingüístiques.

Exercicis (PDF)

Solucionari (PDF)

 

Pràctiques 6

Conté 149 pràctiques variades que t'ajudaran a millorar les teues habilitats lingüístiques.

Exercicis (PDF)

Solucionari (PDF)

 

Pràctiques 7

Conté 158 pràctiques per a millorar el teu nivell de llengua.

Exercicis (PDF)

Solucionari (PDF)

 

Pràctiques 8

Conté 145 exercicis que t'ajudaran a millorar el teu nivell de llengua.

Exercicis (PDF)

 

Pràctiques 9

Conté 136 preguntes-exercicis per a practicar i millorar el teu nivell de llengua.

Exercicis (PDF)

 

Pràctiques 10

Conté 141 exercicis que t'ajudaran a millorar les teues habilitats lingüístiques.

Exercicis (PDF)

 

Pràctiques 11. Nivell mitjà i superior
Conté 179 exercicis que t'ajudaran a ampliar el teu vocabulari i millorar el teu nivell de llengua.
Exercicis
(PDF)
Solucionari
(PDF)

 

Pràctiques 12

Conté 158 exercicis per a millorar el nostre vocabulari i fer pràctiques de comprensió i expressió escrita.

Exercicis (PDF)
Solucionari
 (PDF)

 

Pràctiques 13

Amb estes pràctiques podràs repassar i aprendre d'una manera entretinguda.

Exercicis (PDF)
Solucionari
 (PDF)

 

Pràctiques 14

Conté 148 exercicis per a practicar i millorar les teues habilitats lingüístiques.

Exercicis (PDF)
Solucionari
 (PDF)

 

Exercicis autocorrectius. Nivells avançats (C1 i C2)

Conté  exercicis autocorrectius de nivell superior per a practicar: amb adjectius que fan d’adverbis, adverbis, l’article, la concordança, les conjuncions, la correcció, la formació del femení, la formació del plural, les grafies, les locucions, les perífrasis verbals, les preposicions, els pronoms febles, els pronoms indefinits, els pronoms numerals, els pronoms relatius, la traducció, els verbs i el vocabulari.

______________________________________________________________________________________________________________

 

II. PROPOSTES DE PRÀCTIQUES

PROPOSTA DE PRÀCTIQUES 2015

Notícies, cites, dites, exercicis i entreniment. Nivells avançats (B2, C1 i C2)

PROPOSTA DE PRÀCTIQUES 2016

Notícies, cites, dites, exercicis i entreniment. Nivells avançats (B2, C1 i C2)

 

______________________________________________________________________________________________________________

 

III. RELACIONA, CLASSIFICA, REPASSA, AMPLIA EL VOCABULARI

Exercicis adequats per a nivells d'iniciació (A2 i B1)

 

Convé practicar

Conté exercicis i pràctiques de comprensió escrita, expressió escrita, corregir, buscar l'error, relacionar, completar i repassar.

Material per a aprendre valencia: nivell bàsics (A2 i B1)

Exercicis (PDF)
Solucionari
 (PDF)

 

T'ajudem a millorar l'expressió escrita

Conté dotze pràctiques de lectura i correcció per a fixar l'ortografia i millorar la comprensió i l'expressió en valencià.
Material per a aprendre valencia: nivells A2 i B1, i repàs d'altres nivells més avançats (B2, C1 i C2)

Exercicis (PDF)
Solucionari
 (PDF)

 

Classifica

Estos exercicis pretenen que l'alumnat millore i amplie el vocabulari, exercite la memòria visual, perda la por a l'expressió escrita, reflexione i fixe la morfologia, i s'inicie amb la sintaxi.

Material per a aprendre valencià: nivells A2 i B1, i repàs d'altres nivells més avançats (B2, C1 i C2)

Exercicis (PDF)
Solucionari
 (PDF)

 

Relaciona

Estos exercicis pretenen que l'alumnat millore l'expressió oral i escrita a partir de vocabulari de situacions comunicatives.

Material per a aprendre valencià: nivells A2 i B1, i repàs d'altres nivells més avançats (B2, C1 i C2)

Exercicis (PDF)
Solucionari
 (PDF)

 

Ordenació i construcció de frases o expressions

Conté pràctiques amb diverses frases desordenades que cal ordenar perquè hi tinguen sentit. Ajuden a millorar la comprensió i l'expressió.

Exercicis (PDF)
Solucionari
 (PDF)

 

Selecciona

Conté recursos molt variats per a practicar el verbs, adquirir un vocabulari ric i precís, fixar l'ortografia i la sintaxi, exercitar la memòria i millorar la comprensió escrita i l'expressió escrita.

Material per a aprendre valencià: nivells A2 i B1, i repàs d'altres nivells més avançats (B2, C1 i C2)
Exercicis
 (PDF)
Solucionari
 (PDF)

 

Amplia el vocabulari

Recursos: buscar sinònims, antònims o contraris; exercicis de relacionar; buscar l'error; aprendre a deduir i a induir; exercitar la memòria visual; perdre la por a l'expressió escrita, i completar i seleccionar.
Material per a aprendre valencia. Adequat per a tots els nivells.  Hi ha un solucionari de consulta.

Exercicis (PDF)
Solucionari
 (PDF)

______________________________________________________________________________________________________________

 

IV. CULTURA I DIVERTIMENT

 

Cultura i divertiment

Conté 187 preguntes sobre cultura plantejades de manera didàctica i que fan referència a l'àmbit valencià.

Exercicis (PDF)
Solucionari
 (PDF)

______________________________________________________________________________________________________________

 

V. RECURSOS EN INTERNET

Imatge tornar enrere