En els últims temps les Administracions públiques han vist com ha canviat la seua manera de relacionar-se amb les persones a causa dels avanços tecnològics i a la motivació de fer-la més pròxima  a la societat sent l'Administració Electrònica un dels paradigmes d'aquest evolució. Aquests canvis provoquen noves reptes en  matèria de drets fonamentals i especialment en la protecció d'aquella informació que pot ser susceptible de ser utilitzada de manera que menyscabe la dignitat humana.

El legislador tant nacional com europeu no és alié a les inquietuds que generen aquestes noves maneres de relacionar-se i ha dotat d'un marc normatiu d'obligat compliment per a les administracions públiques en pro de la protecció de la informació i especialment la relacionada amb les persones físiques.

En aquest context, el Departament de Protecció de dades i Seguretat de la informació ofereix les eines i l'assistència jurídica i tècnica necessària per al compliment del marc normatiu en matèria de protecció de les dades i seguretat de la informació.

Imatge tornar enrere