Oferta d'Ocupació Pública

 


Descripció:

Segons la Llei 30/1984, de 2 d'agost, de Mesures per a la Reforma de la Funció Pública, l'Oferta d'Ocupació Pública inclou per a cada any les necessitats de personal que no puguen ser cobertes amb personal propi, incloses places de personal funcionari de carrera i laboral indefinit. 

La informació sobre les convocatòries de processos selectius que fa este espai web prové del compliment dels compromisos adquirits en el Projecte de Millora del Servei de Personal i de l'aplicació de la disposició addicional 4a del Reial Decret 215/2003, de publicació de l'OOP per al 2003 de l'Administració General de l'Estat, que insta els òrgans que disposen de pàgina web a incloure un apartat dedicat als processos selectius, que mostre de la manera més completa possible les convocatòries i els actes que se'n deriven.

Orde aspirants

 

L'orde d'actuació de les persones aspirants a tots els processos serà el següent:

  • En els que es convoquen el 2016, començarà pels cognoms que comencen per la lletra "P" (BOP de 5-5-2016)
  • En els que es convoquen el 2017, començarà pels cognoms que comencen per la lletra "A" (BOP de 27-3-2017)
  • En els que es convoquen el 2018, començarà pels cognoms que comencen per la lletra "V" (BOP del 21-3-2018)
  • En els que es convoquen el 2019, començarà pels cognoms que comencen per la lletra "R" (BOP del 21-5-2019)
  • En els que es convoquen el 2020, començarà pels cognoms que comencen per la lletra "Ñ" (BOP del 08-06-2020)
  • En els que es convoquen el 2021 començarà pels cognoms que comencen per la lletra "G" (BOP del 27-05-2021)
   
OOP 2016 Publicada l'OOP del 2016 en el BOP núm. 155, del 11-08-2016
OOP 2017 Publicada l'OOP del 2017 en el BOP núm. 54 del 16-03-2018
OOP2018 Publicada l'OOP del 2018 en el BOP núm. 250 del 31-12-2018
OOP2019 Publicada l'OOP del 2019 en el BOP núm 243 del 19-12-2019
  Rectificació de l'OOP del 2019 en el BOP núm 248 del 27-12-2019
  Rectificació de l'OOP del 2019 en el BOP núm 4 del 08-01-2020
OOP2020 Publicada l'OOP del 2020 en el BOP núm 250 del 30-12-2020
Unitat adm.

Unitat de Selecció i Provisió

 
 
Convocatòries en execució


Imatge tornar enrere