Contractes

 

****  E N    A C T U A L I T Z A C I Ó   ****

 

Ací podeu consultar:

 

1. Contractació

2. Registre de convenis

3. Protocols d'actuació

4. Subvencions

5. Encàrrecs de gestió

 

 

1. CONTRACTACIÓ

1.1 Mesa de Contractació

1.2 Perfil del Contractant

1.3 Actes de la Mesa de Contractació

1.4 Contractes

 

 

2. REGISTRE DE CONVENIS 

Relació de convenis subscrits per la Diputació de València des de 2017

Relació de convenis subscrits per la Diputació de València el 2016

Relació de convenis subscrits per la Diputació de València el 2015

Relació de convenis subscrits per la Diputació de València el 2014

Relació de convenis subscrits per la Diputació de València el 2013

Relació de convenis subscrits per la Diputació de València el 2012

 

3. PROTOCOLS D'ACTUACIÓ

 

4. SUBVENCIONS

Ordenança General de Subvencions de la Diputació de València (anunci en el BOP núm. 101, de 29/5/2017)

Modificació: anunci en BOP núm. 174, de 8 de setembre de 2017

Modificació: anunci en BOP núm. 185 de 24 de setembre de 2020

 

Subvencions concedides en 2020

 

Base de Dades Nacional de Subvencions

 

5. ENCÀRRECS DE GESTIÓ

Encàrrec a Divalterra de la gestió de les activitats de prevenció i extinció d’incendis forestals a la província per al 2020. Anunci en el BOP núm. 110 de 10/06/2020

Encàrrec de gestió a Divalterra S.A., dels treballs necessaris en matèria de Turisme per a 2020. Anunci en el BOP núm. 90 de 13/05/2020

Encàrrec de gestió a Divalterra, SA dels treballs necessaris per a l’assistència tècnica i tecnològica per a la integració, implementació, manteniment i prestació de serveis a la plataforma de territoris intel· ligents de Connecta València per a 2020. Anunci en el BOP núm. 88 de 11/05/2020

Encàrrec de gestió a Divalterra, SA dels treballs necessaris per a la integració, implantació i prestació dels servicis associats a sistemes d'informació geogràfica per a 2020. Anunci en el BOP núm. 87 de 08/05/2020

Encàrrec de gestió a Divalterra, SA de l’enquesta d’infraestructures i equipaments locals per a 2020. Anunci en el BOP núm. 87 de 08/05/2020

Comanda a Divalterra de la realització de quants treballs siguen necessaris per a l’actualització i manteniment de l’Enquesta d’Infraestructures i Equipaments Locals per a l’exercici 2019. Anunci en el BOP núm. 125 de 02/07/2019

Comanda a Divalterra de la gestió d’activitats de prevenció i extinció d’incendis forestals en la província 2019. Anunci en el BOP núm. 119 de 21/06/2019

Comanda a Divalterra de la gestió de les activitats del programa del Pacte de les Alcaldies per al Clima i l’Energia. Anunci en el BOP núm. 120, de 23/6/2017.

Renovació de la comanda a Divalterra de la gestió en matèria de turisme. Anunci en el BOP núm. 92, de 17/5/2017.

Comanda a Divalterra de la gestió de les activitats de prevenció i extinció d'incendis forestals. Anunci en el BOP núm. 75, de 20/4/2017.

Comanda a Divalterra de la tramitació dels expedients d'alteracions cadastrals. Anunci en el BOP núm. 26, de 7 de febrer del 2017.

Comanda a Divalterra de l'assistència d'atenció telefónica i telemática tributària. Anunci en el BOP núm. 26, de 7 de febrer del 2017.

Comanda a Imelsa de l’assistència tècnica i tecnològica necessària per a la prestació del servei d’atenció telefònica i telemàtica de primer nivell (atenció tributària) per al personal del Servei de Gestió Tributària el 2016. Anunci en el BOP núm. 106, de 03/6/2016.

Renovació per al 2016 de la comanda a l’empresa pública Imelsa per a la tramitació dels expedients de variacions cadastrals de l’IBI. Anunci en el BOP núm. 106, de 03/6/2016.

En matèria cadastral i en la realització d'altres prestacions complementàries de gestió i recaptació d'ingressos públics. Acord plenari de 17 de desembre del 2013.

Imatge tornar enrere