Llistat de contractes adjudicats

Per a conéixer els anuncis, els expedients, les adjudicacions i els actes dels expedients tramitats en el servei, accediu al Perfil del Contractant.

 

Conega el llistat de contractes adjudicats, amb especificació dels contractes menors, dades estadístiques sobre el percentatge en volum pressupostari de contractes adjudicats a través de cadascun dels procediments; desistiments i renúncies; modificacions de contractes, pròrrogues, revisions de preus, resolució de contractes, cessions de contractes, contractes deserts i nuls; i encàrrecs a mitjans propis: 

 

Contractes corresponents a 2020:

Primer trimestre: en format pdf, en format Excel

 

Contractes corresponents a 2019:

Primer trimestre

Segon trimestre

Tercer trimestre

Quart trimestre

Modificacions de contractes: no han hagut en 2019.

Contractes corresponents a 2018:

Primer trimestre; Segon trimestre; Tercer trimestre; Quart trimestre

Modificacions de contractes

Contractes corresponents a 2017:

En format pdf

En format Excel: Primer trimestre; Segon trimestre; Tercer Trimestre; Quart Trimestre

Contractes corresponents a 2016:

En format pdf

En format Excel: Primer trimestre; Segon trimestre; Tercer Trimestre; Quart Trimestre

Contractes corresponents a 2015

Contractes corresponents a 2014

Imatge tornar enrere