Pressupost 2019

PRESSUPOST 2019

 

Aprovació definitiva del pressupost. Anunci B.O.P. núm. 14 de 21/01/2019

Correcció d'errors: Anunci B.O.P. núm. 15 de 22/01/2019

Bases d'execució

Aprovació inicial del pressupost. Anunci B.O.P. núm. 246 de 24/12/2018:

Exposició al públic: 

Pressupost de despeses 

Pressupost d'ingresos

Bases d'execució

Annex Inversions

Annex Subvencions Nominatives

No ha hagut alegacions al Pressupost.

Imatge tornar enrere