RPT

RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL I PLANTILLA

 

a. Relació de Llocs de Treball (RLT), sector no sanitari, aprovada pel Ple de la Diputació de 21 de desembre de 2018 i publicada en el BOP núm. 14, de 21/01/2019

Anunci sobre acord del Ple de 23 de juny de 2020, pel que s’aproven diverses modificacions en la Relació de Llocs de Treball d’esta corporació. BOP núm. 130 de 09/07/2020

Anunci sobre acord del Ple de 23 de juny de 2020, pel que s’aproven modificacions en el Catàleg de Llocs de Treball d’esta corporación, sector sanitari. BOP núm. 130 de 09/07/2020

Anunci sobre acord del Ple de 29 de gener de 2019, pel que s'aproven diverses modificacions en la relació de llocs de treball. BOP núm. 28 de 08/02/2019

Anunci sobre acord del Ple de 24 de setembre de 2019, pel que s’aproven diverses modificacions en la Relació de Llocs de Treball. BOP núm. 196 de 11/10/2019

Anunci sobre acord del Ple, de 22 d’octubre de 2019, pel que s’aproven diverses modificacions en la relació de llocs de treball. BOP núm. 211 de 04/11/2019

Anunci sobre acord del Ple de 30 de desembre de 2019, pel que s'aproven diverses modificacions en la Relació de Llocs de Treball. BOP núm. 15 de 23/01/2020

Anunci sobre acord del Ple de 30 de desembre de 2019, pel que s'aproven diverses modificacions en la Relació de Llocs de Treball, sector sanitari. BOP núm. 15 de 23/01/2020

 

b. Plantilla de Personal, sector no sanitari, aprovada pel Ple de la Diputació de 21 de desembre de 2018.

Anunci sobre acord del Ple de 30 de desembre de 2019, pel que s'aproven diverses modificacions en la Plantilla de Personal.  BOP núm. 15 DE 23/01/2020

Imatge tornar enrere