Textos sotmesos a períodes d'informació pública

Aprovació inicial de la modificació de l’annex de subvencions nominatives del pressupost 2020, de l’Àrea de Benestar Social. Anunci en el BOP núm. 103 de 01/06/2020

Aprovació inicial de la modificació de l’annex d’inversions del pressupost 2020. Projectes específics i carreteres. Anunci en el BOP núm. 103 de 01/06/2020

Aprovació inicial de la Modificació Pressupostària número 1/04/038/2020 per Suplements de Crèdit. Anunci en el BOP núm. 103 de 01/06/2020

Aprovació inicial de la Modificació Pressupostària número 1/05/040/2020 per Suplements de Crèdit. Anunci en el BOP núm. 103 de 01/06/2020

Aprovació inicial de la Modificació Pressupostària número 1/06/041/2020 per Suplements de Crèdit. Anunci en el BOP núm. 103 de 01/06/2020

Aprovació inicial de la Modificació Pressupostària número 0/11/039/2020 per Crèdtis Extraordinaris. Anunci en el BOP núm. 103 de 01/06/2020

Aprovació de la nova instrucció per a la redacció de documentació tècnica d’obres i subministraments a incloure en els plans provincials de la Diputació de València. Anunci en el BOP núm. 88 de 11/05/2020

Imatge tornar enrere