Textos sotmesos a períodes d'informació pública

 

Aprovació inicial de la modificació de l'annex de subvencions nominatives del pressupost 2021, de diverses àrees. Anunci en el BOP núm. 65 de 08/04/2021

Aprovació inicial de l'expedient de modificació pressupostària número 0/03/019/2021 per crèdits extraordinaris. Anunci en el BOP núm. 65 de 08/04/2021

Aprovació inicial de l'expedient de modificació pressupostària número 1/02/017/2021 per suplement de crèdits. Anunci en el BOP núm. 65 de 08/04/2021

Aprovació inicial de l'expedient de modificació pressupostària número 1/01/003PT/2021 per suplement de crèdits. Anunci en el BOP núm. 65 de 08/04/2021

Aprovació inicial de la modificació de l'annex de subvencions nominatives del pressupost 2021 del Patronat de Turisme. Anunci en el BOP núm. 65 de 08/04/2021

Aprovació inicial de la modificació de l'annex d'inversions del pressupost 2021, del centre gestor de projectes específics i tècnics. Anunci en el BOP núm. 65 de 08/04/2021

Aprovació inicial de l'expedient de modificació pressupostària número 0/01/001/2021, per crèdits extraordinaris. Anunci en el BOP núm. 62 de 01/04/2021

Aprovació inicial de l'expedient de modificació pressupostària número 1/01/002/2021 per suplement de crèdits. Anunci en el BOP núm. 62 de 01/04/2021

 

Imatge tornar enrere