Textos sotmesos a períodes d'informació pública

Aprovació inicial de l'expedient de modificació pressupostària número 0/15/067/2020 per crèdits extraordinaris. Anunci en el BOP núm. 189 de 30 de setembre de 2020

Imatge tornar enrere