Textos sotmesos a períodes d'informació pública

 

Aprovació inicial de l'expedient de modificació pressupostària número 1/05/048/2021 per suplement de crèdits. Anunci en el BOP núm. 144 de 28/07/2021

Aprovació inicial de l'expedient de modificació pressupostària número 0/08/050/2021 per crèdits extraordinaris. Anunci en el BOP núm. 144 de 28/07/2021

Aprovació inicial de l'expedient de declaració de no disponibilitat dels crèdits sobrants i no compromesos del pressupost de 2019 que es finançaven amb préstec. Anunci en el BOP núm. 144 de 28/07/2021

Aprovació inicial de la modificació de l'annex de subvencions nominatives del pressupost 2021 de diverses àrees. Anunci en el BOP núm. 144 de 28/07/2021

 

 

 

Imatge tornar enrere