Aliats

La delegació de Projectes Europeus de la Diputació de València considera essencial fomentar el treball en xarxa amb aliats estratègics, entre els quals destaquem:

 

ALIATS ESTRATÈGICS D´ÀMBIT LOCAL

Cambra de Comerç de València

InnDEA Valencia

Idea Alzira

Agència Energètica de la Ribera

Consorci Ribera i Valldigna

Divalterra

 

ALIATS ESTRATÈGICS D´ÀMBIT AUTONÒMIC

Direcció General de la Generalitat Valenciana de Relacions amb la Unión Europea i l´Estat

Direcció General de la Generalitat Valenciana de Finaçament i Fons Europeus

Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) 

SEIMED

Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària

Universitat de València

Universitat Politècnica de València

Xarxa Vives d’Universitats

Consell de Cambres de la Comunitat Valenciana

Xarxa d´Instituts Tecnològics de la C. Valenciana

Unió de Llauradors i Ramaders

Associació Valenciana d´Agricultors

 

ALIATS ESTRATÈGICS D´ÀMBITO ESTATAL

Fondo Español de Garantía Agraria

Dirección General de Coordinación de Políticas Comunes y de Asuntos Generales de la UE del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación

Dirección General de Fondos Comunitarios del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

Dirección General de Empleo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial

Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía

 

ALIATS ESTRATÈGICS D´ÁMBITO EUROPEU

Partenalia

Arco Latino

Asociación de las Ciudades y Regiones por el Reciclaje y la gestion sostenible de los Recursos (ACR+)

Confederación Europea de Autoridades Intermedias Locales (CEPLI)

Agrupaciones Europeas de Cooparación Territorial

URBACT

Eurocities

Pacte de les Alcaldies

Connecta't