Els nostres projectes

Projectes de la nostra província

Life Photocitytex

Ajuntament de Quart de Poblet

<--break- />

La contaminació de l'aire procedent del

trànsit és un problema creixent, especialment en les zones urbanes. En els últims anys, l'ús de diòxid de titani (TiO2) basat en materials fotocatalíticos autonetejadors i descontaminants ha sigut considerat per a eliminar estos contaminants. El TiO2 està ara comercialment disponible i és utilitzat en materials de construcció o pintures, per a fins ambientals. No obstant això, es requerix un treball addicional per a aclarir l'impacte potencial d'un major ús de TiO2. Es necessiten condicions de prova específiques per a proporcionar un coneixement objectiu i precís.

El propòsit del projecte LIFE PHOTOCITYTEX és avaluar l'efectivitat de l'ús de

nanomateriales fotocatalíticos basats en TiO2 en la construcció de tèxtils, com una forma de millorar la qualitat de l'aire en zones urbanes. A més, s'obtindrà informació sobre productes secundaris formats durant les proves, proporcionant un millor enteniment global de tot el procés i de les seues implicacions.

Horitzó 2020

Projecte europeu URBANREC, en el marc del programa Horitzó 2020. En este projecte de 42 mesos de durada en el qual participen 21 socis, es desenrotllaran solucions eficaces de gestió, que promoguen la prevenció i la reutilització, però també s'aplicaran innovacions en la logística i el tractament del residu que facen possible la seua valorització i l'obtenció de productes reciclats d'alt valor afegit, mitjançant solucions innovadores de reciclat mecànic i químic. Concretament, l'objectiu és aconseguir la valorització del 82% dels residus voluminosos de tota Europa amb un benefici net econòmic de 225,6 euros per tona, la qual cosa anualment suposa 2.127 milions d'euros.

IMELSA (Actual DIVALTERRA)

 

Projecte d'informació i comunicació. Millorar la conservació dels arbres monumentals i boscos madurs de la Xarxa Natura 2000 i Xarxa d'Espais Naturals Protegits en territori espanyol. A partir d'accions de comunicació , sensibilització i informació que permeta elevar el grau de conscienciació de la societat respecte a la seua importància com a reductes de biodiversitat, testimonis del canvi climàtic, generadors de paisatge, dinamitzadors sostenibles de les economies rurals, eines d'educació ambiental. Així com les amenaces per a la seua conservació i la necessitat d'impulsar mesures legals efectives que garantisquen la seua protecció.
 
Nº ref: LIFE 11 INF/ÉS/672
Pressupost global Projecte: 1.116.613€
Percentatge de finançament: 50 %
Rol d'Imelsa en el projecte: cofinanciador.
Durada: 01/01/2013 a 31/12/2015
Programa: Instrument Financer LIFE 
Convocatòria: cridada a projectes 2011

IMELSA (Actual DIVALTERRA)

 

Este projecte es basa en el sistema xiprer de barreres verdes com una solució factible, econòmica i ecològica en la lluita contra els incendis forestals i en selvicultura preventiva. Recerca en laboratori de la inflamabilitat i combustibilitat del xiprer. Estudis i recerca en camp.
 
Nº. ref: 2G-MED09-070
Pressupost global Projecte: 1.012.000€
Pressuposat assignat a Imelsa: 140.250€
Percentatge de finançament: 75%
Rol d'Imelsa en el projecte: soci
Durada: 01/06/2010 a 31/05/2013
Programa: Programa MED
Convocatòria: Segona cridada a projectes febrer 2009

Medi Ambiente

 

Eco-Vitrum és un projecte innovador i pioner a Europa, que cerca donar-li una segona oportunitat a residus elèctrics i electrònics com a televisors i pantalles d'ordinador, transformant estos productes en materials de la construcció.
 
El projecte Eco-Vitrum establix l'objectiu de transformar estos residus urbans en matèries primeres per a la fabricació de productes com; rajoles ceràmiques, marbres artificials i mobiliari urbà. Evitant d'esta forma haver de depositar els components en abocadors de seguretat.
 
Este projecte permetrà la posada en funcionament a la Comunitat Autònoma Valenciana d'una planta de tractament de residus elèctrics i electrònics única a Europa, capaç de transformar els diferents vidres dels televisors i monitors retirats en matèries primeres de primera qualitat per a la indústria dels materials de la construcció. Esta planta tindrà una capacitat de tractament de 15.000 unitats al mes, obtenint després del procés un material preparat per a la seua reutilització.
 
El projecte Eco-Vitrum té un termini de de execució de tres anys, de gener de 2010 a desembre de 2012, el pressupost total del projecte ascendix a 2.397.711 d'euros.
 
Aportació al pressupost:
- Unió europea: 1.136.139 euros
- Els socis del projecte: 908.571 euros
- La Diputació Provincial de València: 353.001 euros

Este projecte dirigit a les comarques de l'interior de la Província de València: La Regió muntanyenca del Turia, El Racó d'Ademús i la Vall d'Aiora i els nuclis poblacionals allunyats de la capitalitat en la comarca de Requena-Utiel, està format per un conjunt d'actuacions en una zona rural de l'interior, desfavorida en desavantatge pel seu escàs índex poblacional i les dificultats associades al seu reduït desenvolupament, atenent per tant a les necessitats prioritàries per al desenrotllament integrat en les vessants econòmica, social i mediambiental del municipi. Així, este projecte és un conjunt d'actuacions destinades a: Instal·lacions esportives, Xarxes d'aigua potable, instal·lacions culturals, enllumenat públic, millores de l'accessibilitat i mobilitat, instal·lacions de banda ampla perquè puguen accedir algunes poblacions a Internet i telefonia mòbil, actuacions mediambientals, ludotecas, millores urbanes, polígons industrials i un pla d'informació i publicitat de tot el projecte.

Servei d'Informàtica - Diputació de València

- El projecte va ser cofinançat per la Comissió Europea dins del Programa CIP (Competitiveness and Innovation Programme) en la línia Inclusive e-Government.
- Format per un consorci de 12 socis europeus en 6 estats membres: Itàlia, Regne Unit, Espanya, Grècia, Xipre i Irlanda.
- Durada de 24 mesos i amb un pressupost de 5 milions d'euros. La Diputació va rebre en dos anys 145.630€
- El coordinador del projecte va ser l'empresa tecnològica valenciana IDI EIKON; a més, va comptar amb la participació de l'Ajuntament de Quart de Poblet, la Diputació de València, l'Ajuntament de Paterna i la Fundació Comunitat Valenciana-Regió Europea, com a soci responsable de les activitats de difusió i comunicació.
- L'objectiu del projecte va ser una nova forma de proveir, de manera amigable, fàcil i inclusiva, servicis públics digitals (focus en col·lectius en risc d'exclusió):
•Eliminant barreres tecnològiques exclusivistes
•Generant servicis que giren al voltant de l'usuari i les seues necessitats, demandes i preferències
•Aportant multi-canalitat: els servicis s'usen des d'on decidix el Ciutadà (PC,Mòbil,TV)
•Assegurant l'escalabilitat: reaprofitant inversions prèvies (Punts d'Accés a Internet), reutilitzant contingut existent, integrant servicis d'administració electrònica ja implantats.
•Ajudant a complir els objectius de la llei11/2007 (Accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics)

IMELSA (actual DIVALTERRA)

 

Projecte Europeu MEDCYPRE
 
Projecte per a la utilització del xiprer per a resoldre problemes ambientals que van en augment en les zones mediterrànies: control dels incendis, estratègies per a lluitar contra la desertificació, la degradació de les terres en les zones àrides. 
 
Nº ref: n. 2004-04-4.3-I-015
Rol d'Imelsa en el projecte: soci
Pressuposat global Projecte: 1.480.500€
Pressuposat assignat a Imelsa: 125.000€
Percentatge de finançament: 74,8%
Durada: 01/01/2005 a 30/06/2005
Programa: Interreg III B MedOcc
Convocatòria: Cridada 2004
Imagen

Cooperativa elèctrica d'Alginet

Projecte Nobel Grid

 
Nobel Grid es tracta d'un consorci format per 21 membres d'11 països, on el seu objectiu és potenciar el desenrotllament d'aplicacions innovadores per a millorar els preus, la seguretat i l'estabilitat del mercat d'electricitat.
 
En concret, oferix una plataforma per a pimes i startups que vullguen desenrotllar aplicacions dins de la nova eficiència energètica digital, energia renovable i gestió de xarxes.

Quart de Poblet

 

 
L'objectiu d'INCA és validar i iniciar una primera implementació pragmàtica a Europa, amb el pacient com a centre, sobre la base de xarxes de serveis d'atenció digitals (soci-sanitaris) entorn del pacient, utilitzant per a açò els canals més adequats (o preferits).
 
Mitjançant este Projecte, basat en la coordinació dels treballadors socials, d'urgències i els hospitals respecte els pacients crònics, es reduïx un 28% el cost que suposen i es millora la qualitat assistencial dels mateixos.

Connecta't