Treball

Treball

Ofertes de treball en la Representació Espanyola a la Unió Europea

En el marc del Pla de Foment de Presència d'Espanyols en les Institucions Europees, la Representació Permanent d'Espanya davant de la UE, a través de la seua Unitat de Suport, anuncia les convocatòries de processos selectius, organitza activitats de formació per a la seua preparació, orienta els empleats públics espanyols interessats a desenvolupar una experiència professional en la Unió Europea i facilita informació sobre les possibilitats de realitzar pràctiques professionals diverses.

 

European Personnel Selection Office (EPSO)

Oficina encarregada del reclutament de funcionaris per a les diferents institucions i organismes de la Unió Europea. Generalment la duració de cada concurs és de 12 mesos. És necessari dominar com a mínim dos llengües de la UE, a més de la llengua materna. Per a la majoria de les vacants és necessari un diploma universitari, encara que també hi ha ocupacions que no exigixen un cert títol.

 

Ocupació a Europa SEPE

Tota la informació relacionada amb les ofertes d'ocupació, projectes i informació dels diferents països europeus així com la informació del Portal europeu de la mobilitat laboral d'EURES en la Comissió Europea.

 

GVAJobs, ofertes a Europa

Portal d'ocupació del SERVEF. Ferramenta que gestiona les ofertes d'ocupació online, connectant als desocupats de la Comunitat Valenciana i a les empreses que busquen treballadors.

 

Portal EURES

EURES (EURopean Employment Services) , és una xarxa de cooperació per a l'ocupació i per a la lliure circulació de treballadors, un dels principis fonamentals de la Unió Europea (UE), com queda indicat en els articles corresponents del Tractat de la Unió.

 

 

 

Connecta't