37 Campanya Retrobem la nostra Música 2016

Imagen
INFORMACIÓ DE LA CAMPANYA RETROBEM LA NOSTRA MÚSICA 2016
 
 
 
Calendari previst:
 
Aprovades les bases de la campanya per la Junta de Govern: 16 de febrer del 2016
Enviament de contrasenyes per a sol·licituts a través d'internet: 23 de febrer del 2016
Publicació en el BOP de les bases de la campanya: BOP nº. 35, de 22 de febrero de 2016
Decret de convocatòria: Decret de la presidència nº 989, de 24 de febrer de 2016.
Publicació en el BOP del extracte de la convocatòria: BOP nº 53, de 17 de març de 2016.
 
 
El termini per la justificació és el dia 30 de setembre, d'acord a les bases de la campanya per a totes les subvencions
 
 

PROGRAMA DE MÀ PER A DESCARREGAR 2016

 Termini de sol·licitud Finalitzat: Fins el 5 d'abril del 2016 inclòs.

Calendari per a totes les modalitats:

- Arreplegar cartells finalitzat: A partir de l'1 d'abril fins al 30 de setembre de 2016

- Celebració del concert finalitzat: De l'1 de gener al 29 de setembre del 2016

- Justificació de les escoles d'educands finalitzat: Fins al 20 de juliol del 2016

- Justificació del concert en les diferents modalitats finalitzat: Fins al 30 de setembre del 2016

Fitxa de tercers. Si ha canviat alguna dada de l'entitat musical (adreça, número de CIF, compte bancari), o és la primera vegada que participa en esta campanya, complimente esta fitxa i envie-la al Servici de Cultura de la Diputació.

Podran presentar la sol·licitud bé a través de qualsevol dels registres permesos per la llei, clicant en l'enllaç corresponent que figura en cada tipus d'agrupació, o bé per Internet, clicant en l'enllaç que figura a continuació:

Presentació per internet. Termini de sol·licitud finalitzat

Objecte de la subvenció:

a) Concert

b) Ajudes a les escoles d'educands de les societats musicals i a les escoles d'educands municipals

Beneficiaris:

I. Societats musicals

Federades en la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana

- Sol·licitud de societats musicals

 

- Justificació Societats Musicals

 

- Justificació Escoles Societats Musicals

 

- Justificació adquisició de partitures

- Justificació adquisició de partitures

  • Escoles d'educands municipals. Ajuntaments de la província de València dels quals depenga una escola d'educands.

- Sol·licitud d'escoles d'educands municipals

- Justificació d'Escoles d'Educands Municipals

 

II. Corals

Federades en la Federació de Cors de la Comunitat Valenciana

- Sol·licitud de corals

- Justificació de corals

III. Jóvens orquestres simfòniques

Federades en la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana

- Sol·licitud d'orquestres simfòniques

- Justificació d'orquestres

IV. Orquestres de pols i pua

Federades en la Federació d'orquestres de pols i pua de la Comunitat Valenciana

- Sol·licitud d'orquestres de pols i pua

- Justificació d'orquestres de pols i pua

V. Grups de tabal i dolçaina

Federats en la Federació de Folklore  de la Comunitat Valenciana

- Sol·licitud de grups de tabal i dolçaina

- Justificació de grups de tabal i dolçaina

VI. Grups de dansa i rondalles

Federats en la Federació de Folklore de la Comunitat Valenciana

- Sol·licitud de grups de dansa i rondalles

- Justificació de grups de dansa i rondalles

Nota: per a accedir a les instàncies de justificació, polse en el rètol i li portarà al contingut íntegre de la pàgina, on la localitzarà sense dificultat.
Imatge tornar enrere