Convocatòria de subvencions per a l'Adquisició d'Instruments Musicals per a Agrupacions Musicals

El BOP nº107, de 5 de junio, publica la convocatòria de subvencions per a l'Adquisició d'Instruments Musicals per a Agrupacions Musicals.

El termini de presentació de sol·licituds és de 15 dies hàbils a partir de l'endemà a la publicació de l'extracte al BOP. del 8 al 29 de juny.

Imatge tornar enrere