Convocatòria de subvencions a Societats Musicals per a l'adquisició de pissarres tàctils interactives (PDI) "Excel·lent, Música de Banda 2020"

La campanya de concessió d'ajudes per a l'adquisició de pissarres tàctils interactives (PDI) "Excel·lent, Música de Banda 2020", està destinada a les Societats Musicals. Aquestes entitats hauran de tindre el seu domicili social a la província de València i complir amb els requisits exigits en la convocatòria.

L'objecte d'aquesta campanya és l'adquisició per part de la societat musical, i amb destinació a la docència a la seua escola de música, d'una pissarra tàctil interactiva (o pissarra digital interactiva PDI).

El BOP núm. 172, de data 7 de setembre de 2020, publica l'extracte de la convocatòria de subvencions a societats musicals per a l'adquisició de pissarres tàctils interactives (PDI) "Excel·lent, Música de Banda".

El termini de presentació de sol·licituds és de 15 dies hàbils a partir de l'endemà a la publicació de l'extracte en el BOP. Del 8 al 28 de setembre de 2020.

Imatge tornar enrere