Convocatòria de subvencions a Societats Musicals per a l'adquisició d'instruments musicals i mampares de protecció "Excel·lent, Música de Banda 2020"

La campanya de concessió d'ajudes per a l'adquisició d'insturments musicals i mampares de protecció "Excel·lent, Música de Banda 2020", està destinada a les Societats Musicals. Aquestes entitats hauran de tindre el seu domicili social a la província de València i complir amb els requisits exigits a la convocatòria.

L'objecte d'aquesta campanya és l'adquisició per part de la societat musical d'instruments musicals o accessoris d'instruments ordinaris o per a actuacions de caràcter no fungible que utilitze l'entitat en el desenvolupament de la seua activitat, així com de mampares o elements similars de protecció i separació de persones en espais comuns. 

El BOP núm. 172, de 7 de setembre de 2020, publica l'extracte de la convocatòria de subvencions a societats musicals per a l'adquisició d'instruments musicals i mampares de protecció "Excel·lent, Música de Banda 2020".

El termini de presentació de sol·licituds és de 15 dies hàbils a partir de l'endemà a la publicació de l'extracte al BOP. Del 8 al 28 de setembre de 2020.

Imatge tornar enrere