Decret de concessió d'Ajudes per a l'Adquisició d'Instruments Musicals 2019

El BOP nº 192 de 4 d'octubre publica la resolució de la convocatòria de concessió d'Ajudes per a l'Adquisició d'Instruments Musicals 2019 amb el llistat d'entitats beneficiàries així com de les sol·licituds desestimades. El termini per a justificar la subvenció és fins el 5 de novembre.

Imatge tornar enrere