Decret de concessió de subvencions Retrobem la Nostra Música 2019

El BOP nº 190 de 2 d'octubre publica la resolució de la convocatòria de concessió de subvencions "Retrobem la Nostra Música" amb el llistat d'entitats beneficiàries així com de les sol·licituds desestimades. El termini per a justificar la subvenció és fins el 5 de novembre.

Imatge tornar enrere