Publicades al BOP les resolucions de les subvencions de l’Àrea de Cultura de la Diputació

La Diputació de València ha publicat al B.O.P., els dies 2 i 3 d’agost de 2018, els acords d’aprobació de les subvencions destinades a entitas sense ànim de lucre i ajuntaments per a la realització de projectes culturals municipals, intermunicipals, festes dels pobles, premis literaris, projeccions audiovisuals, festivals, mostres o certàmens culturals i programació de Música Clásica.

Seguidament s’adjunta l’enllaç de les diferents resolucions.

Anunci de l'Excel·lentíssima Diputació Provincial de València sobre aprovació de l'Acord de resolució de la convocatòria de concessió de subvencions a entitats sense ànim de lucre, para la XXXIX Campanya Retrobem la Nostra Música 2018.

Anunci de l'Acord de resolució de la convocatòria de concessió de subvencions a entitats sense ànim de lucre, Adquisició d'Instruments Musicals 2018.

Anunci de l'acord de resolució de la convocatòria de concessió de subvencions a entitats locals per a la Campanya Projecció d'Audiovisuals 2018.

Anunci de l'acord de resolució de la convocatòria de concessió de subvencions a entitats locals per a Premis o Concursos Literaris 2018.

Anunci de l'acord de resolució de la convocatòria de concessió de subvencions a entitats locals per a la Campanya Retrobem la Nostra Música per a Ajuntaments 2018.

Anunci de l'acord de resolució de la convocatòria de concessió de subvencions a entitats locals per a Programació Cultural Municipal i Festes Populars (Sarc als Pobles) 2018.

Anunci de l'acord de resolució de la convocatòria de concessió de subvencions a entitats locals per a la Campanya Festivals, Mostres o Certàmens Culturals i Programacions de Música Clàssica 2018.

Anunci de l'acord de resolució de la convocatòria de concessió de subvencions a entitats locals per a la Campanya Projectes Culturals Intermunicipals 2018.

Imatge tornar enrere