Resolució concessió convocatòria de subvencions "Adquisició d'Instruments Musicals per a Agrupacions Musicals 2020"

El BOP nº 193, de 6 d'octubre de 2020, publica la resolució de la convocatòria per a la concessió de subvencions de la Diputació de València destinades a l'adquisició d'instruments musicals 2020.

El termini de presentació de la justificació s'inicia des de l'endemà de la publicació de l'extracte el BOP i finalitza el 15 de desembre de 2020.

Imatge tornar enrere