Resolució de la convocatòria de subvencions a Societats Musicals per a l'adquisició de pissarres tàctils interactives (PDI) Excel·lent Música de Banda 2020

El BOP nº226, de 24 de novembre, publica l'acord de resolució de la convocatòria de subvencions a Societats Musicals per a l'adquisició de pisarres tàctils interactives (PDI) Excel·lent Música de Banda, aprovat per la Junta de Govern.

El termini de justificació comença l'endemà de la publicació de l'esmentat acors en el BOP i finalitza el 31 de gener de 2021.

Només s'acceptaran factures justificatives datades fins el 31 de desembre de 2020.

Imatge tornar enrere