Selecció de municipis que participaran en les activitats culturals 2021de l'Àrea de Cultura de la Diputació de València

La Diputació de València, a través de l'Àrea de Cultura, duu a terme campanyes d'activitats culturales denomidades Les Arts Volant, D'Arrel, Escena Erasmus, Etnomusic i Desconfinant la Cultura, mitjançant les quals difon la cultura a les comarques de la província. 

Les accions seran organitzades per la Diputació de València. Aquestes activitats es duran a terme per aquelles entitats locals que disposen d'espais adequats per a realitzar-les. A l'efecte d'una adequada organització i coordinació, la Diputació de València insta les entitats locals interessades a acollir aquestes activitats al fet que remeten la seua sol·licitud de col·laboració a través d'https;//www.sede.dival.es carpeta Ajuntament/altres tràmits.

El BOP núm. 38, de 25 de febrer de 2021, publica l'anunci del Diputat de l'Àrea de Cultura número 1.273, de 10 de febrer de 2021, que aprova el procés de selecció dels municipis que participaran en les activitats culturals de l'Àrea de Cultura.

El termini de presentació de sol·licituds és de 10 dies hàbils a partir de l'endemà a la publicació de l'anunci en el BOP. Del 26 de febrer a l'11 de març de 2021.

Imatge tornar enrere