La campanya de concessió d'ajudes València és Música per a agrupacions musicals està destinada a les següents entitats musicals:

I. Corals. 

II. Orquestres de pols i plectre.

III. Grups de tabal i dolçaina.

IV. Grups de dansa i rondalles.

Estes entitats hauran de tindre el seu domicili social a la província de València i complir amb els requisits exigits a la convocatòria.

L'objecte d'estes ajudes és, d'una banda, la continuitat de l'activitat musical i de difusió de la música valenciana, i la consolidació de les agrupacions musicals federades. Serà requisit addicional per a l'obtenció d'esta ajuda la celebració d'un concert per part de l'agrupació musical sol·licitant.

El BOP núm. 65, de 8 d'abril, publica la convocatòria de subvencions destinada a activitats i adquisició d'instruments musicals per a agrupacions musicals. 

El termini de presentació de sol·licituds és de 15 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte al BOP: del 9 al 30 d'abril.

Imatge tornar enrere