El BOP núm. 31, de 14 de febrer de 2020, publica el decret mitjançant el qual s'aprova la justificació de les subvencions concedides a entitats musicals: Projectes Generals de Música Antiga, d'Orquestra, de Cambra i de Piano 2019.

El BOP número 26, de 7 de febrer, publica el decret mitjançant el qual s'aprova la justificació de les subvencions concedides a entitats culturales per a Projectes Generls Culturals i Festivals, Mostres, Trobades i Certàmens Culturals 2019.

Ací trobareu els models i formularis per mitjà dels quals presentar la documentació requerida sol·licitant participar en la campanya de subvencions a Entitats Culturals 2019: Projectes generals culturals.

 

Els documents obligatoris per a sol·licitar la subvenció són els següents:

El BOP publica la convocatòria de subvencions de l'Àrea de Cultura 2019 que podran consultar en els següents enllaços, així com les claúsules generals i l'extracte de la campanya de concessió de subvencions a Entitats Culturals: Projectes generals culturals 2019.

El BOP nº 69, del 9 d’abril, publica la Convocatòria de Subvencions de l’Àrea de Cultura.

El termini de presentació de les sol·licituds serà de 15 dies hàbils a partir de l'endemà a la publicació de l'extracte de la convocatòria en el BOP. És a dir, el termini comença el 10 d'abril i finalitza el 6 de maig, tots dos inclosos.

La forma de presentació serà mitjançant els següents passos:

Imatge tornar enrere