El Museu Valencià d’Etnologia ha creat la Xarxa de Museus Etnològics Locals amb la finalitat de fomentar el coneixement, l’intercanvi i la col·laboració entre els museus dedicats a conservar i difondre el patrimoni etnològic valencià. Actualment consta de 29 membres. A més l’Àrea de Cultura destina accions del seu personal tècnic a l’assessorament museogràfic i a cobrir aspectes puntuals en la realització dels projectes expositius dels museus locals. 

El BOP número 26, de 7 de febrer, publica el decret mitjançant el qual s'aprova les justificacions de les subvencions concedides a entitats locals per a Col·leccions Etnogràfiques, Xarxa de Museus Etnològics 2019.

El BOP nº 181 de l'1 d'octubre publica la resolució de concessió de la convocatòria Col·leccions Etnogràfiques Xarxa de Museus Locals 2019. La comissió de valoració ha resolt concedir i desestimar les subvencions que s'indiquen en el document annex. El termini per a justificar la subvenció és fins el 5 de novembre.

Ací trobareu els models i formularis per mitjà dels quals presentar la documentació requerida sol·licitant participar en la campanya de subvencions a Col·leccions Etnològiques 2019.

El BOP publica la convocatòria de subvencions de l'Àrea de Cultura 2019 que podran consultar en els següents enllaços, així com les claúsules generals i l'extracte de la campanya de concessió de subvencions per a col·leccions etnològiques 2019.

El BOP nº 69, del 9 d’abril, publica la Convocatòria de Subvencions de l’Àrea de Cultura.

El termini de presentació de les sol·licituds serà de 15 dies hàbils a partir de l'endemà a la publicació de l'extracte de la convocatòria en el BOP. És a dir, el termini comença el 10 d'abril i finalitza el 6 de maig, tots dos inclosos.

La forma de presentació serà mitjançant els següents passos:

Imatge tornar enrere