El Museu Valencià d’Etnologia ha creat la Xarxa de Museus Etnològics Locals amb la finalitat de fomentar el coneixement, l’intercanvi i la col·laboració entre els museus dedicats a conservar i difondre el patrimoni etnològic valencià. Actualment consta de 29 membres. A més l’Àrea de Cultura destina accions del seu personal tècnic a l’assessorament museogràfic i a cobrir aspectes puntuals en la realització dels projectes expositius dels museus locals. 

El BOP núm. 69, de 14 d'abril, publica la convocatòria per a la concessió de subvencions de L'ETNO, Museu Valencià d'Etnologia a entitats locals per a museus i col·leccions etnogràfiques 2021: Activitats. 

El termini de presentació de sol·licituds és de 15 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte al BOP: del 15 d'abril al 5 de maig. 

Podran acollir-se a estes ajudes els ajuntaments de la província de València i els consorcis que tinguen un musu etnològic o col·lecció museogràfica permanent reconeguts o que hagen formulat la sol·licitud de reconeixement sense que haguera recaigut resolució expressa per la Generalitat Valenciana.

El BOP núm. 23, de 4 de febrer, publica l'anunci de la primera justificació de les subvencions concedides dins de la convocatòria Col·leccions Etnogràfiques Xarxa de Museus Etnològics Locals 2020.

El BOP nº 17, d'11 de novembre, publica la resolució de la convocatòria de concessió de subvencions a entitats locals per a museus i col·leccions etnogràfiques Xarxa de Museus Etnològics Locals 2020.

El BOP nº107, de 5 de juny, publica la convocatòria de subvencions per a Entitats Locals: Museus i Col·leccions Etnogràfiques, Xarxa de Museus Etnològics Locals 2020.

El termini de presentació de sol·Licituds és de 15 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte al BOP: del 8 al 29 de juny.

Imatge tornar enrere