Imagen

L'Àrea de Cultura de la Diputació de València, interessada a promoure la realització d'activitats culturals per a promoure la música i la seua difusió, convoca la campanya de subvencions "Excel·lent, música de banda" dirigida a les Societats Musicals valencianes en atenció a la important labor cultural, social i vertebradora que duen a terme com a vehicle de transmissió i conservació de la música, un dels elements que de manera més clara forma part de la nostra cultura.

El BOP núm. 118, de 22 de juny, publica la resolució de la convocatòria de subvencions destinades a societats musicals Excel·lent Música de Banda 2021.

El termini de justificació finalitza el 2 de novembre de 2021.

En aquest apartat trobareu els logotips de la convocatòria Excel·lent Música de Banda que s'han d'insertar a tot el material de difusió generat per les societats musicals amb motiu de la subvenció.

L'ordre d'inserció dels logotips ha de ser: Diputació de València-Àrea de Cultura, València és música, Bandes de música-Diputació de València.

El BOP núm. 69, de 14 d'abril, publica la convocatòria de subvencions destinada a activitats i adquisició d'instruments i pissares digitals per a societats musicals.

El termini de presentació de sol·licituds és des del 15 d'abril al 5 de maig de 2021.

La campanya de concessió d'ajudes Excel·lent Música de Banda 2021 va destinada a societats musicals i està destinada a les següents modalitats:

I. Bandes de música. Serà requisit addicional per a l'obtenció d'aquesta ajuda la celabració d'un concert per la societat musical.

II. Escoles de música, i escoles d'educands i educandes.

III. Adquisició de partitures per les bandes participants en el Cartamen de Bandes de la Diputació de València 2021.

El BOP núm. 64, de 7 d'abril, publica l'anunci sobre aprovació i desestimació de justificacions de la convocatòria de subvencions per a l'adquisició d'instruments musicals i mampares de protecció "Excel·lent Música de Banda 2020".

Les bases reguladores de la convocatòria de subvencions Excel·lent Música de Banda estableixen per a la forma de justificació l'obligatorietat de presentar el programa de mà del concert segons el model adjunt, així com col·locar el cartell en lloc visible per al pública assistent.

Imatge tornar enrere