Imagen

L'Àrea de Cultura de la Diputació de València, interessada a promoure la realització d'activitats culturals per a promoure la música i la seua difusió, convoca la campanya de subvencions "Excel·lent, música de banda" dirigida a les Societats Musicals valencianes en atenció a la important labor cultural, social i vertebradora que duen a terme com a vehicle de transmissió i conservació de la música, un dels elements que de manera més clara forma part de la nostra cultura.

La campanya de concessió d'ajudes per a l'adquisició de pissarres tàctils interactives (PDI) "Excel·lent, Música de Banda 2020", està destinada a les Societats Musicals. Aquestes entitats hauran de tindre el seu domicili social a la província de València i complir amb els requisits exigits en la convocatòria. 

L'objecte d'aquesta campanya és l'adquisició per part de la societat musical, i amb destinació a la docència a la seua escola de música, d'una pissarra tàctil interactiva (o pissarra digital interactiva PDI).

El BOP núm. 172, de data 7 de setembre de 2020, publica l'extracte de la convocatòria de subvencions a societats musicals per a l'adquisició de pissarres tàctils interactives (PDI) "Excel·lent, Música de Banda 2020".

La campanya de concessió d'ajudes per a l'adquisició d'instruments musicals i mampares de protecció "Excel·lent, Música de Banda 2020" esà destinada a les Societats Musicals. Aquestes entitats hauran de tindre el seu domicili social a la província de València i complir amb els requisits exigits a la convocatòria.

 

L'objecte d'aquesta campanya és l'adquisició per part de la societat musical d'instruments musicals o accessoris d'instruments ordinaris o per a actuacions de caràcter no fungible que utilitze l'entitat en el desenvolupament de la seua activitat, així com de mampares o elements similars de protecció i separació de persones en espais comuns.

 

El BOP nº 103, d'1 de juny, publica la convocatòria de subvencions "Excel·lent, música de banda 2020" destinada a Societats Musicals. El termini de presentació de sol·licituds és de 15 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte al BOP: del 2 al 22 de juny.

Imatge tornar enrere