La campanya de concessió d'ajudes València és Música - Projectes de Música Clàssica d'Orquestra, de Cambra i de Piano està destinada a entitats sense ànim de lucre amb domicili social a la província de València l'objecte social de les quals incloga la realització d'activitats musicals.

L'objecte d'aquesta convocatòria és la concessió de subvencions destinades a projectes generals de música antiga i clàssica. Serà subvencionable la realització de projectes de música antiga i clàssica, amb independència que aquesta siga interpretada amb orquestra, com a música de cambra o per a piano, complint amb els requisits exigits a la convocatòria.

El BOP núm. 65, de 8 d'abril, publica la convocatòria de subvencions destinada a Projectes Generals de Música d'Orquestra, de Cambra i de Piano per a entitats sense ànim de lucre.

El termini de presentació de sol·licituds és de 15 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte al BOP: del 9 al 30 d'abril.

El BOP núm. 69, de 14 d'abril, publica l'aprovació de les justificaciones de la convocatòria de subvecnions a Entitats Musicals per a projectes generals de música antiga i clàssica d'orquestra de cambra i piano 2020.

El BOP nº 217, d'11 de novembre, publica la resolució de la convocatòria de concessió de subvencions a entitats musicals: Projectes generals de música antiga i clàssica d'orquestra, de cambra i de piano 2020.

El BOP nº107, de 5 de juny, publica la convocatòria de subvencions per a Entitats Musicals: Projectes Generals de Música Antiga i Clàssica d'Orquestra, de Cambra i Piano 2020.

El termini de presentació de sol·licituds és de 15 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte al BOP: del 8 al 29 de juny.

Imatge tornar enrere