Resolució de la convocatòria de subvencions a Societats Musicals per a l'adquisició de pissarres tàctils interactives (PDI) Excel·lent Música de Banda 2020

El BOP nº226, de 24 de novembre, publica l'acord de resolució de la convocatòria de subvencions a Societats Musicals per a l'adquisició de pisarres tàctils interactives (PDI) Excel·lent Música de Banda, aprovat per la Junta de Govern.

El termini de justificació comença l'endemà de la publicació de l'esmentat acors en el BOP i finalitza el 31 de gener de 2021.

Només s'acceptaran factures justificatives datades fins el 31 de desembre de 2020.

Resolució concessió de subvencions per a l'adquisició d'instruments musicals i mampares de protecció Excel·lent Música de Banda 2020

El BOP nº 226, de 24 de novembre, publica la resolució de la concessió de subvencions d'instruments musicals i mampares de protecció Excel·lent Música de Banda 2020.

El termini de justificació comença des de l'endemà de la publicació de l'anunci al BOP i finalitza el 31 de gener de 2021.

Només s'acceptaran factures justificatives datades fins el 31 de desembre de 2020.

Resolució concessió Subvencions a Entitats Culturals 2020

El BOP nº 192, de 5 d'octubre, publica la resolució de concessió de subvencions a entitats culturals 2020. El termini de justificació és fins el 15 de desembre.

Resolució convocatòria subvencions a entitats locals per a Jaciments Arqueològics Visitables 2020

El BOP nº 217, d'11 de novembre, publica la resolució de la convocatòria de concessió de subvencions a entitats locals per a Jaciments Arqueològics Visitables 2020.

Resolució convocatòria subvencions a entitats musicals: Projectes generals de música antiga i clàssica d'orquestra, de cambra i de piano 2020

El BOP nº 217, d'11 de novembre, publica la resolució de la convocatòria de concessió de subvencions a entitats musicals: Projectes generals de música antiga i clàssica d'orquestra, de cambra i de piano 2020.

Resolució convocatòria subvencions a agrupacions musicals Retrobem la Nostra Música 2020

El BOP nº 217, d'11 de novembre, publica la resolució de la convocatòria de concessió de subvencions a agrupacions musicals Retrobem la Nostra Música 2020.

Resolució convocatòria subvencions a entitats locals per a museus i col·leccions etnogràfiques Xarxa de Museus Etnològics Locals 2020

El BOP nº 217, d'11 de novembre, publica la resolució de la convocatòria de concessió de subvencions a entitats locals per a museus i col·leccions etnogràfiques Xarxa de Museus Etnològics Locals 2020.

Resolució concessió convocatòria de subvencions "Adquisició d'Instruments Musicals per a Agrupacions Musicals 2020"

El BOP nº 193, de 6 d'octubre de 2020, publica la resolució de la convocatòria per a la concessió de subvencions de la Diputació de València destinades a l'adquisició d'instruments musicals 2020.

El termini de presentació de la justificació s'inicia des de l'endemà de la publicació de l'extracte el BOP i finalitza el 15 de desembre de 2020.

Resolució convocatòria concessió subvencions a Societats Musicals "Excel·lent Música de Banda 2020"

El BOP 190, d'1 d'octubre, publica la resolució de la convocatòria de concessió de subvencions a Societats Musicals "Excel·lent Música de Banda 2020".

Convocatòria de subvencions a Societats Musicals per a l'adquisició de pissarres tàctils interactives (PDI) "Excel·lent, Música de Banda 2020"

La campanya de concessió d'ajudes per a l'adquisició de pissarres tàctils interactives (PDI) "Excel·lent, Música de Banda 2020", està destinada a les Societats Musicals. Aquestes entitats hauran de tindre el seu domicili social a la província de València i complir amb els requisits exigits en la convocatòria.

L'objecte d'aquesta campanya és l'adquisició per part de la societat musical, i amb destinació a la docència a la seua escola de música, d'una pissarra tàctil interactiva (o pissarra digital interactiva PDI).

El BOP núm. 172, de data 7 de setembre de 2020, publica l'extracte de la convocatòria de subvencions a societats musicals per a l'adquisició de pissarres tàctils interactives (PDI) "Excel·lent, Música de Banda".

Imatge tornar enrere