Selecció entitats locals Activitats Culturals de l'Àrea de Cultura 2021

El BOP núm. 87, de 10 de maig, publica l'aprovació de la selecció proposada per la comissió avaluadora de les entitats locals on es realitzaran les activitats culturals de l'Àrea de Cultura de la Diputació de València 2021.

Aprovació de la segona justificació de la convocatòria d'Entitats Culturals

El BOP núm. 65, de 8 d'abril, publica l'anunci sobre aprovació de la segona justificació de la convocatòria d'entitats culturals: Projectes generals, culturals, festivals, mostres, certàmens culturals 2020.

Aprovació justificació subvenció Retrobem 2020

El BOP núm. 64, de 7 d'abril, publica l'anunci de la Diputació de València sobre aprovació de les justificacions de les subvencions concedides dins de la convocatòria Retrobem 2020.

Convocatòria València és Música. Projectes generals de música clàssica d'orquestra, de cambra i de piano 2021

El BOP núm. 65, de 8 d'abril, publica la convocatòria de subvencions destinada a projectes generals de música d'orquestra, de cambra i de piano per a entitats sense ànim de lucre.

El termini de presentació de sol·licituds és de 15 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte al BOP: del 9 al 30 d'abril.

Convocatòria València és Música. Agrupacions musicals: realització d'activitats i adquisició d'instruments 2021

El BOP núm. 65, de 8 d'abril, publica la convocatòria de subvencions destinada a activitats i adquisició d'instruments musicals per a agrupacions musicals.

El termini de presentació de sol·licituds és de 15 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de l'estracte al BOP: del 9 al 30 d'abril.

Justificacions de la convocatòria de subvencions per a l'adquisició d'instruments i mampares de protecció "Excel·lent Música de Banda 2020"

El BOP núm. 64, de 7 d'abril, publica l'anunci sobre aprovació i desestimació de justificacions de la convoccatòria de subvencions per a l'adquisició d'instruments musicals i mampares de protecció "Excel·lent Música de Banda 2020".

Selecció dels municipis que participaran en les activitats culturals 2021 de l'Àrea de Cultura de la Diputació de València

La Diputació de València a través del'Àrea de Cultura duu a terme diverses campanyes d'activitats culturals denominades Les Arts Volant, D'Arrel, Escena Erasmus, Etnomusic i Desconfinant la Cultura, mitjançant les quals difon la cultura a les comarques de la província. 

Les accions seran organitzades per la Diputació de València. Aquestes activitats es duran a terme per aquelles entitats locals que disposen d'espais adequats per a realitzar-les. A l'efecte d'una adequada organització i coordinació, la Diputació de València insta les entitats locals interessades a acollir aquestes activitats al fet que remeten la seua sol·licitud de col·laboració a través d'https;//www.sede.dival.es carpeta Ajuntaments/altres tràmits.

Aprovació de la justificació de la convocatòria Entitats Culturals: Projectes generals, culturals i festivals, mostres i certàmens culturals 2020

El BOP núm. 22, de 3 de febrer, publica l'anunci d'aprovació de la justificació de la convocatòria Entitats Culturals: Projectes generals, culturals i festivals, mostres i certàmens culturals 2020.

Resolució de la convocatòria concessió del Premi Alfons Roig a la Trajectòria Artística 2020

El BOP núm. 24, de 5 de febrer, publica l'anunci d'aprovació de l'acord de resolució de la convocatòria per a la concessió del Premi Alfons Roig a la Trajectòria Artística 2020.

Resolució de la convocatòria per a la concessió del Premi Alfons Roig al Projecte Artístic 2020

El BOP núm. 24, de 5 de febrer, publica l'anunci de resolució de la convocatòria per a la concessió del Premi Alfons Roig al Projecte Artístic 2020.

Imatge tornar enrere