Selecció dels municipis que participaran en les activitats culturals 2021 de l'Àrea de Cultura de la Diputació de València

La Diputació de València a través del'Àrea de Cultura duu a terme diverses campanyes d'activitats culturals denominades Les Arts Volant, D'Arrel, Escena Erasmus, Etnomusic i Desconfinant la Cultura, mitjançant les quals difon la cultura a les comarques de la província. 

Les accions seran organitzades per la Diputació de València. Aquestes activitats es duran a terme per aquelles entitats locals que disposen d'espais adequats per a realitzar-les. A l'efecte d'una adequada organització i coordinació, la Diputació de València insta les entitats locals interessades a acollir aquestes activitats al fet que remeten la seua sol·licitud de col·laboració a través d'https;//www.sede.dival.es carpeta Ajuntaments/altres tràmits.

Aprovació de la justificació de la convocatòria Entitats Culturals: Projectes generals, culturals i festivals, mostres i certàmens culturals 2020

El BOP núm. 22, de 3 de febrer, publica l'anunci d'aprovació de la justificació de la convocatòria Entitats Culturals: Projectes generals, culturals i festivals, mostres i certàmens culturals 2020.

Resolució de la convocatòria concessió del Premi Alfons Roig a la Trajectòria Artística 2020

El BOP núm. 24, de 5 de febrer, publica l'anunci d'aprovació de l'acord de resolució de la convocatòria per a la concessió del Premi Alfons Roig a la Trajectòria Artística 2020.

Resolució de la convocatòria per a la concessió del Premi Alfons Roig al Projecte Artístic 2020

El BOP núm. 24, de 5 de febrer, publica l'anunci de resolució de la convocatòria per a la concessió del Premi Alfons Roig al Projecte Artístic 2020.

Aprovació primera justificació convocatòria subvencions Col·leccions Etnogràfiques Xarxa de Museus Etnològics Locals 2020

El BOP núm. 23, de 4 de febrer, publica l'anunci d'aprovació de la primera justificació de les subvencions concedides dins de la convocatòria Col·leccioins Etnogràfiques Xarxa de Museus Etnològics Locals 2020.

Anunci justificació convocatòria subvenció jaciments Arqueològics Visitables 2020

El BOP núm. 20, d'1 de febrer, publica l'anunci sobre aprovació de la justificació de les subvencions concedides dins la convocatòria de Jaciments Arqueològics Visitables 2020.

 

Anunci justificacions convocatòria Excel·lent Música de Banda 2019

El BOP núm. 22, de 3 de febrer, publica l'anunci de la Diputació de València sobre aprovació i desestimació de justificacions de subvenció dins la convocatòria Excel·lent Música de Banda 2019 (concerts, escoles d'educans i adquisició de partitures).

Cartell i programa de mà concerts Excel·lent 2021

Les bases reguladores de la convocatòria de subvencions Excel·lent Música de Banda estableixen per a la forma de justificació l'obligatorietat de presentar el programa de mà del concert segons el model adjunt, això com col·locar el cartell en lloc visible per al públic assistent. 

Aprovació primera justificació Subvenció Adquisició Instruments Musicals

El BOP núm. 29, de 12 de febrer, publica l'anunci de la Diputació de València sobre aprovació de la primera justificació de les subvencions concedides dins la convocatòria d'instruments musicals per a agrupacions musicals 2020.

Resolució de la convocatòria de subvencions a Societats Musicals per a l'adquisició de pissarres tàctils interactives (PDI) Excel·lent Música de Banda 2020

El BOP nº226, de 24 de novembre, publica l'acord de resolució de la convocatòria de subvencions a Societats Musicals per a l'adquisició de pisarres tàctils interactives (PDI) Excel·lent Música de Banda, aprovat per la Junta de Govern.

El termini de justificació comença l'endemà de la publicació de l'esmentat acors en el BOP i finalitza el 31 de gener de 2021.

Només s'acceptaran factures justificatives datades fins el 31 de desembre de 2020.

Imatge tornar enrere