La campanya de concessió d'ajudes per a l'Adquisició d'Instruments Musicals 2019, està destinada a les següents entitats musicals:

I. Societats musicals

II. Corals

III. Orquestres de pols i pectre

IV. Grups de tabal i dolçaina

V. Grups de dansa i rondalla

 

Estes entitats hauran de tindre el seu domicili social a la província de València i complir amb els requisits exigits en la convocatòria.

 

L'objecte d'esta campanya són els instruments musicals o accessoris d'instruments de caràcter no fungible que utilitzen les entitats en el desenrotllament de la seua activitat. Els beneficiaris hauran de conservar l'instrument adquirit i destinar-ho per a l'ús dels mateixos durant almenys dos anys, a comptar des de la finalització del termini de justificació de la subvenció.

Des de l'Àrea de Cultura de la Diputació de València hem estat treballant per aprovar les convocatòries de subvencions. Durant aquestos dies es publicaran les que han estat demorades a causa de la suspensió de terminis prevista en la disposició adicional tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, suspensió que la disposició derogatòra única del Reial Decret 537/2020, de 22 de maig, pel qual es prorroga l'estat d'alarma deroga ara amb efectes des del pròxim 1 de juny.

Imatge tornar enrere