La campanya de concessió d'ajudes per a l'Adquisició d'Instruments Musicals 2020, està destinada a les següents entitats musicals:

I. Corals

II. Orquestres de pols i pectre

III. Grups de tabal i dolçaina

IV. Grups de dansa i rondalla

 

Estes entitats hauran de tindre el seu domicili social a la província de València i complir amb els requisits exigits en la convocatòria.

 

L'objecte d'esta campanya són els instruments musicals o accessoris d'instruments de caràcter no fungible que utilitzen les entitats en el desenrotllament de la seua activitat. Els beneficiaris hauran de conservar l'instrument adquirit i destinar-ho per a l'ús dels mateixos durant almenys dos anys, a comptar des de la finalització del termini de justificació de la subvenció.

El BOP nº107, de 5 de juny, publica la convocatòria de subvencions destinada a Adquisició d'Instruments Musicals per a Agrupacions Musicals.

El termini de presentació de sol·licituds és de 15 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte al BOP: del 8 al 29 de juny.

Imatge tornar enrere