Versió per a imprimir

La Diputació concedix noves ajudes a Ador, Albalat dels Sorells, Almoines, Massalavés, Siete Aguas i Sinarcas

  • La Diputació de València subvencionarà millores en xarxes d’aigua potable i clavegueram, condicionament d’immobles, millora de carrers i renovació d’edificis
Firma convenio  aytos foto_Abulaila.jpg
07/05/2015

El president de la Diputació de València, Alfonso Rus, ha firmat este matí sis convenis de col·laboració amb els alcaldes d’Ador, Albalat dels Sorells, Almoines, Massalavés, Siete Aguas i Sinarcas.

 

Ador

El primer dels convenis l’han subscrit el president provincial Alfonso Rus i l’alcalde d’Ador, Joan Faus, per a millorar la xarxa d’aigua potable del nucli antic del municipi. «Al mateix temps revisarem el clavegueram per al transport de les aigües residuals», ha apuntat el primer edil.

 

En este sentit, l’alcalde informa que en l’actualitat, «les canonades de la xarxa d’aigua potable tenen més de 40 anys i són de fibrociment, per això és necessari canviar-les». En este sentit, Faus ha explicat que a pesar que l’actuació s’executarà inicialment en dos carrers, la intenció és canviar tot el nucli antic.

 

«Ador està sobre la falda d’una muntanya, per la qual cosa baixa molta aigua que cal canalitzar en uns col·lectors d’aigües pluvials», ha apuntat el primer edil, alhora que ha assegurat que més d’una vintena de vivendes es beneficiaran d’esta actuació.

 

Albalat dels Sorells

En segon lloc, el president provincial ha firmat un altre conveni amb l’alcalde d’Albalat dels Sorells, José Rafael Tamarit, per a reformar el clavegueram d’aigües fecals.

 

«És una actuació urgent i important, és la reforma del carrer Major, i la substitució de les canonades, ho farem amb un nou mètode que evita l’alçament del carrer i que suposa la col·locació de noves canonades en els mateixos buits dels col·lectors actuals», ha informat.

 

Tamarit explica també que alguns trams del carrer Major són dels més antics del poble, i destaca que es beneficiaran unes 50 o 60 persones d’esta primera actuació.

 

Massalavés

Rus ha firmat també un conveni amb l’alcalde de Massalavés, Gregorio Andreu, per a «asfaltar i senyalitzar horitzontalment alguns carrers del municipi», ha apuntat.

 

Així, Andreu informa que el municipi compta amb alguns vials en mal estat que cal millorar. Per a això, es realitzaran treballs d’asfaltat, pavimentació i senyalització.

 

Alguns dels carrers que es milloraran són el carrer Pizarro, Bonaire i Mestre Serrano.

 

Finalment, ha assegurat que esta actuació millorarà la circulació en el municipi i, per tant, la qualitat de vida.

 

Siete Aguas

Per la seua banda, Siete Aguas executarà les obres dels vestuaris d’un poliesportiu que s’està construint en diferents fases. Durant la firma del document, l’alcalde Daniel Zahonero ha apuntat que ja s’han construït les grades, i que la instal·lació esportiva «és utilitzada pels majors del municipi dos dies a la setmana, i pel Club de Futbol Sala de Siete Aguas tres dies a la setmana i els caps de setmana».

 

Sinarcas

Per la seua banda, Sinarcas renovarà les teulades dels edificis municipals que es van veure afectats per una forta tempestat el passat estiu, tal com explica l’alcalde, Fidel Clemente. «Canviarem totes les teulades dels edificis municipals i alçarem de nou els murs del parc i del camp de futbol», ha apuntat.

En este sentit, el primer edil explica que la pluja també va afectar la claraboia de l’edifici de l’Ajuntament.

 

Finalment, ha mencionat que «les cobertes es quedaran igual o millor del que estaven».

 

Almoines

Finalment, Almoines acabarà el projecte de l’Antiga Fàbrica de la seda Llombard finançat per la Diputació, que ha suposat la restauració de l’immoble.

 

Així, esta actuació, segons apunta l’alcalde, José Antonio Olaso, «servirà per a condicionar l’interior i per a climatitzar l’espai a fi que el seu ús siga l’adequat durant tot l’any». Concretament, «es realitzarà un condicionament acústic per a poder acollir esdeveniments musicals i teatrals i una adequació climàtica», ha explicat.El presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, ha firmado esta mañana seis convenios de colaboración con los alcaldes de Ador, Albalat dels Sorells, Almoines, Massalavés, Siete Aguas y Sinarcas.

 

Ador

 

El primero de los convenios lo ha suscrito el presidente provincial Alfonso Rus y el alcalde de Ador, Joan Faus, para mejorar la red de agua potable del casco antiguo del municipio. “Al mismo tiempo revisaremos el alcantarillado para el transporte de las aguas residuales”, ha apuntado el primer edil.

 

En este sentido, el alcalde informa de que en la actualidad, “las tuberías de la red de agua potable tienen más de 40 años y son de fibrocemento, por eso es necesario cambiarlas”. En este sentido, Faus ha explicado que pese a que la actuación se va a ejecutar inicialmente en dos calles-, la intención es cambiar todo el casco antiguo”.

 

“Ador está sobre la falda de una montaña, por lo que baja mucha agua que hay que canalizar en unos colectores de aguas pluviales”, ha apuntado el primer edil, al tiempo que ha asegurado que más de una veintena de viviendas se beneficiarán de esta actuación”.

 

Albalat dels Sorells

 

En segundo lugar, el presidente provincial ha firmado otro convenio con el alcalde de Albalat dels Sorells, José Rafael Tamarit, para reformar el alcantarillado de aguas fecales.

 

“Es una actuación urgente e importante, es la reforma del carrer Major, y la sustitución de las tuberías vamos a hacerlo con un nuevo método que evita el alzamiento de la calle y que supone la colocación de nuevas tuberías en los mismos huecos de los colectores actuales”, ha informado.

 

Tamarit explica también que algunos tramos de la calle Mayor son de los más antiguos del pueblo, y destaca que se beneficiarán unas 50 ó 60 personas de esta primera actuación.

 

Massalavés

 

Rus ha firmado también un convenio con el alcalde de Massalavés, Gregorio Andreu, para "asfaltar y señalizar horizontalmente algunas calles del municipio”, ha apuntado.

 

Así, Andreu informa de que el municipio cuenta con algunos viales en mal estado que hay que mejorar. Para ello, se van a realizar trabajos de asfaltado, pavimentación y señalización.

 

Algunas de las calles que se van a mejorar son la calle Pizarro, Bonaire y Maestro Serrano.

 

Por último, ha asgeurado que esta actuación mejorará la circulación en el municipio y, por lo tanto, la calidad de vida.

 

Siete Aguas

 

Por su parte, Siete Aguas ejecutará las obras de los vestuarios de un polideportivo que se está construyendo en diferentes fases. Durante la firma del documento, el alcalde Daniel Zahonero ha apuntado que ya se han construido las gradas, y que la instalación deportiva "es utilizada por los mayores del municipio dos días a la semana, y por el Club de Fútbol Sala de Siete Aguas tres días a la semana y los fines de semana”.

 

Sinarcas

 

Por su parte, Sinarcas renovará los tejados de los edificios municipales que se vieron afectados por una fuerte tormenta el pasado verano, tal como explica el alcalde, Fidel Clemente. “Vamos a cambiar todos los tejados de los edificios municipales y a levantar de nuevo los muros del parque y del campo de fútbol”, ha apuntado.

En este sentido, el primer edil explica que la lluvia también afectó a la claraboya del edificio del ayuntamiento.

 

Por último, ha mencionado que “las cubiertas se quedarán igual o mejor de lo que estaban”.

 

Almoines

 

Por último, Almoines terminará el proyecto de la Antigua Fábrica de la seda Llombard financiado por la Diputación, que ha supuesto la restauración del inmueble.

 

Así, esta actuación, según apunta el alcalde, José Antonio Olaso, “servirá para acondicionar el interior y para climatizar del espacio con el fin de que su uso sea el adecuado durante todo el año”. Concretamente, “se va a realizar un acondicionamiento acústico para poder acoger eventos musicales y teatrales y una adecuación climática”, ha explicado.

Imatge tornar enrere

Subscipción al boletín de Noticias

Para darse de alta en el boletín de Noticias de la Diputación de Valencia introduzca aqui su correo electrónico:

Intranet