Versió per a imprimir

La Diputació legalitza amb criteris objectius i socials els contractes de seguretat i manteniment

  • En els dos casos es tracta de plecs als quals l'Àrea d'Administració General ha aportat transparència i garanties de compliment per part dels adjudicataris
  • El període de contractació de vigilància es redueix a un any més un altre prorrogable amb un pressupost de 4.050.000 euros amb IVA; en manteniment, el contracte serà bianual, i el pressupost, de 2,6 milions d’euros
JORGE RODRÍGUEZ Y PEPE RUIZ APERTURA.jpg
04/07/2016

La Junta de Govern de la Diputació de València ha aprovat els plecs i les prescripcions tècniques que han de regir els nous contractes de seguretat i vigilància, i manteniment de la Diputació. En total, vora 7 milions d'euros pressupostats per al procés d'adjudicació d'aquestos dos contractes, que els nous gestors de la Diputació que presideix Jorge Rodríguez han volgut desenvolupar des de la transparència i seguint criteris objectius i clàusules socials, un dels segells del nou president.


En el cas del contracte de seguretat i vigilància, amb un pressupost màxim de 4.051.838,52 euros, IVA inclòs, l'Àrea d'Administració General, que dirigeix Pepe Ruiz, ha inclòs nous serveis, com el de tècnic de manteniment, vigilància mòbil i vigilància en complex. S'han ampliat les habilitacions professionals requerides i s'impedeix la subcontractació.

 

L'objecte d'aquest contracte de seguretat, que s'adjudicarà seguint criteris econòmics, és la prestació de serveis de vigilància i seguretat en les catorze dependències provincials, entre elles els palaus dels Scala i la Batlia, la plaça de bous, la Beneficència, el MuVIM, el complex de Bétera, l'escola de Requena, el parc mòbil o el Servei de Gestió Tributària. En aquest servei entra la connexió a la central receptora d'alarmes, el dipòsit de claus, la verificació d'alarmes mitjançant el desplaçament a l'edifici en què es produïsquen, la vigilància mòbil en algunes dependències i el manteniment preventiu i tècnic dels sistemes d'intrusió.

 

Pel que fa al personal necessari per a prestar aquest servei de vigilància, es calcula en un mínim de 127 vigilants de seguretat i un inspector, amb la previsió d'un lloc de director de seguretat que permeta una gestió integral de la vigilància.

 

El nou contracte també contempla l'augment del servei en el MuVIM, la Beneficència i el complex de Bétera, un protocol d'actuació en videovigilància, la reducció de serveis lligada a millores en les instaŀlacions, la cobertura de nous edificis com l'escola de Requena i la reducció del període de contractació de quatre anys a un any més un altre prorrogable.

 

Entre els criteris socials inclosos en els plecs aprovats per la Junta de Govern, destaquen l'informe de gènere amb dades del sexe de la plantilla, que haurà d'elaborar el contractista; el pla d'igualtat obligatori i la millora obligada de les condicions de paritat si es produeixen noves contractacions; les mesures per a previndre i eradicar l'assetjament sexual i les mesures legals previstes per a casos de violència de gènere. Aquestes clàusules socials i el criteri econòmic decidiran l'adjudicatari d'aquest contracte de seguretat i vigilància per a l’any pròxim.

 

2,6 milions per a manteniment

L'altre contracte els plecs del qual s'han aprovat en la Junta de Govern és el de manteniment, amb un pressupost màxim de 2.328.000 euros més IVA i un període de dos anys. L'objecte d'aquest contracte és el manteniment integral dels quaranta-cinc edificis, alguns d'ells de caràcter històric, propietat de la Diputació de València.

 

Aquest contracte estava prorrogat des de gener del 2015 i, en la nova adjudicació, cobrirà set places de personal de comandament i administratiu entre arquitectes, tècnics industrials, encarregats d'obra, electricistes i administratius, i 30 llocs de treball de personal d'oficis (fontaners, electricistes, informàtics, obrers, frigoristes, peons i auxiliars d'oficis varis).

 

El criteri d'adjudicació serà igualment l'oferta econòmica més competitiva i les millores objectives. El nou contracte inclou un major control de l'adjudicatari en el compliment de les condicions pactades i els criteris socials inclosos en el contracte de seguretat i vigilància.

Imatge tornar enrere

Subscipción al boletín de Noticias

Para darse de alta en el boletín de Noticias de la Diputación de Valencia introduzca aqui su correo electrónico:

Intranet