La Diputació evita despreniments de roca sobre vivendes de Turís